Vlada Republike Srbije utvrdila Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu i prosledila ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

Ovo zakonsko rešenje predstavlja sredstvo za ostvarivanje državne politike – normiranjem postupka kojim se utvrđuje poreklo imovine i poseban porez, a čime se postižu očigledni fiskalni i značajni nefiskalni ciljevi.

Donošenje ovog zakona konkretizuje i usmerava generalni socijalni cilj oporezivanja, koji se sastoji u umanjenju razlike u materijalnom i socijalnom položaju poreskih obveznika, i to ka ublažavanju razlike između poreskih obveznika čija imovina odgovara prihodima koje ostvaruju i onih obveznika kod kojih postoji nesrazmera.

Predložena zakonska rešenja se odnose na sve građane, čime se isključuje svaka eventualna selektivnost u njihovoj primeni. Primarno, na udaru tih rešenja naći će se oni kod kojih je ovaj disparitet najveći.

Predloženi zakon je od izuzetne važnosti za prevenciju korupcije i za njegovu primenu nema vremenskog ograničenja. Na ovaj način država dobija delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da utvrdi nezakonito bogaćenje.

Tu se ogleda preventivna strana zakona, jer svi treba da znaju da će se veoma lako utvrditi da li je njihov imetak zakonit ili je proizvod korupcije i zloupotreba. S druge strane ovaj zakon, ima i mehanizam naplate nezakonito stečenih dobara.

Članovi vlade usvojili su Strategiju razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020 – 2025. godine, kojom se utvrđuju ciljevi i mere za razvoj veštačke inteligencije, čija će primena rezultirati ekonomskim rastom, unapređenjem javnih usluga i naučnog kadra i razvojem veština za poslove budućnosti.

Usvajanjem i sprovođenjem ove strategije, Srbija će biti pozicionirana kao luider regiona za razvoj veštačke inteligencije, koja može da unapredi i efikasnost rada javne uprave, ali i kvalitet usluga koji država pruža građanima i privredi. Srbija kao učesnica u okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije nastoji da se uskladi sa EU, a to će omogućiti potpunu integraciju u Evropski istraživački prostor i još bližu saradnju.

INFO 24 / Foto: V. Danilov (Novosti)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *