Vlada formirala Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja

Vlada Republike Srbije formirala je na jučerašnjoj sednici Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja, čiji će zadatak biti, pored ostalog, da obezbedi organizovanje mobilnih timova za vršnjačko nasilje kroz protokole između centara za socijalni rad i drugih službi, kao što su obrazovne i zdravstvene ustanove i policija, koje će hitno da reaguju kada se dogodi ovakva vrsta nasilja.

Savetom će rukovoditi predsednica Vlade Ana Brnabić, dok će zamenik predsednika Saveta biti ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.

Savet čine i ministri unutrašnjih poslova, pravde, zdravlja, informisanja i telekomunikacija, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ministar turizma i omladine, predstavnik Ministarstva prosvete, Unicefa, Udruženja „Mame su zakon” i Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Vlada je donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, čiji je zadatak da pripremi predlor programa podrške mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, sa posebnim akcentom na uspostavljnje multisektorske saradnje koja bi obuhvatila obrazovne i zdravstvene ustanove i druge organizacije i društvene zajednice koje se bave ili imaju uticaja na mentalno zdravlje te populacije.

Ovi programi zahtevaju pristup na više nivoa sa različitim platformama kao što su digitalni mediji, zdravstvene ili socijalne ustanove, škole ili druge zajednice, kao i različite strategije pristupa i komunikacije sa adolescentima, dok je prevashodni cilj tih programa da ojačaju kapacitet pojedinca da reguliše emocije, poboljšaju alternative rizičnom ponašanju, izgrade otpornost za upravljanje teškim situacijama i nevoljama i promovišu društveno okruženje u kojem se adolescent oceća sigurno i zaštićeno.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o obrazovanju Radne grupe za bezbednost dece na internetu, koja će u narednih mesec dana razmotriti uvođenje mera zabrane pristupa sajtovima poput DarkNeta i sličnih, koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje, i koja će Vladi predložiti odgovarajuća rešenja.

Radnu grupu činiće predstavnici Kabineta premijerke Ane Brnabić, ministarstava pravde, unutrašnjih poslova, informisanja i telekomunikacija, prosvete, zatim suda, Javnog tužilaštva, Bezbednosno-informativne agencije i civilnog društva.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se preporučuje gašenje kotlarnica kapaciteta ispod 50 megavati, koje kao energent koriste ugalj, mazut ili ulje za loženje, a za koje postoje tehničke mogućnosti za priključenje na sistem daljinskog grejanja ili na gasovod.

S obzirom na to da upotreba kotlarnica toplotne snage manje od 50 megavati na godišnjem nivou znatno doprinosi ukupnoj emisiji RM 10 i RM 2.5 suspendovanih čestica, Radna grupa za sistemsko rešavanje zagađenja vazduha je prepoznala značaj njihovog gašenja u javnim ustanovama, koje kao energent trenutno koriste ugalj, mazut ili ulje za loženje, a za koje postoje tehničke mogućnosti za priključenje na daljinski sistem grejanja ili lokalni distributivni gasovod.

Za priključenje je ostavljen rok od 24 meseca od dana donošenja ovog zaključka, a definisan je u odnosu na vreme koje je potrebno za pripremu projektno-tehničke dokumentacije, dobijanje dozvola i izvođenje radova.

Na sednici je usvojena izmenjena Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini koji se izdaju na recept, čime se stvaraju uslovi da se na tržište Srbije puste u promet 63 nova leka za koje je Arencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala dozvolu.

Na ovaj način će se povećati konkurencija lekova, ukupna ponuda i snabdevenost tržišta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort