Valjevo dobija antikorupcijski plan

U Valjevu je završena višednevna rasprava o Nacrtu lokalnog antikorupcijskog plana koji će se uskoro naći i pred odbornicima Skupštine grada.

Plan ima, pre svega, veliki društveni, a ne samo, politički značaj i zato se protiv ovog zla moramo boriti više nego do sada. Ono je posebno izraženo u zemljama u kojima se društvena imovina pretvara u privatnu, rekao je Milorad Ilić, predsednik radne grupe za izradu plana na završetku javne rasprave. Istina, kaže za INFO 24, Ilić, ovaj plan nema za cilj represiju. Time treba da se bave nadležni državni organi, a program koji mi donosimo da suzi prostor za korupciju, posebno kada se radi o takozvanom diskrecionom pravu u oblasti urbanizma, kod izdavanja građevinskih dozvola, ali i kod javnih nabavki i drugim oblastima iz delokruga poslova gradske uprave.

Učestvujući u raspravi Dane Pribić iz Centra za razvoj demokratskog društva Europolis“ iz Novog Sada, uz čiju je pomoć plan i urađen, rekao je da je sve urađeno u skladu sa republičkom Agencijom za borbu protiv kriminala i korupcije Srbije. Plan podrazumeva identifikaciju nadležnosti i procenu rizika u oblasti korupcije i način kako da se tome suprostavimo. Sve to treba da doprinese da se korupcija svede na najmanju moguću meru, a sve što se preduzima mora biri više dostupno javnosti i građanima.

Planom je predviđeno više od 200 mera i njegova primena treba da se realizuje u naredne četiri godine. U jednoj od mera koja se odnosi na prostorno planiranje i izgradnju se ističe da ono spada među najrizičnije procese sa stanovišta nastanka korupcije. U dokumentu se kaže da do nastanka korupcije dolazi interakcijom između nadležne lokalne službe i zainteresovanih stranaka gde se odlučuje o pojedinačnim zahtevima ili slučajevima. Strategija borbe protiv korupcije se odnosi na zakonsku, ali i institucionalnu regulativu i zadatak im je da spreči nepravilnosti i zloupotrebe u radu. Pored ovoga koruptivni rizici na lokalnom nivou mogu nastati i kada nadležne lokalne službe i institucije usvajaju i primenjuju svoja prostorno-planska dokumenta čime određuju specifičan okvir primene optih zakonskih odredbi o planiranju. Ovo određivanje je upravo podložno diskrecionom odlučivanju koja se najčešće ne kontrolišu i ne ograničavaju. Na taj način privatni interes se pretpostavlja javnom, odnosno državnom, interesu.

Zbog svega toga cilj ove mere je otklanjanje rizika u radu komisija i drugim organa grada Valjeva koji su nadležni u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje.

U završnoj raspravi istaknuto je da je plan trebalo doneti i ranije i da u tome kako se sprovodi većeg uticaja moraju imati odbornici, građani i mediji.

J. Stojić / INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *