Usvojen Program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. godine

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Program za suzbijanje sive ekonomije za period 2023–2025. godine, s obzirom na to da je borba protiv sive ekonomije jedan od njenih prioriteta i da je država već godinama sprovodi.

Program je donet kako bi se što pre počelo sa sprovođenjem predviđenih aktivnosti i mera na suzbijanju sive ekonomije, a sa ciljem da se njen udeo u ukupnoj privrednoj aktivnosti u Srbiji smanji i na tržištu svede na najniži mogući nivo. Zato pristupanje rešavanju ovog društvenog izazova zahteva korišćenje aktivnih i sistemskih mera javnih politika.

Posledice sive ekonomije su brojne, a među najznačajnije spadaju nelojalna konkurencija, smanjeno poverenje u institucije sistema, usporavanje privrednog rasta, manja efikasnost u naplati javnih prihoda i posledično niži kvalitet javnih usluga koje država pruža privredi i građanima.

Članovi Vlade doneli su Odluku o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije, u čijem sastavu su resorni ministri, rukovodioci državnih organa, stručni saradnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, Gorske službe spasavanja, direktori javnih preduzeća u oblasti saobraćaja, šumarstva, vodoprivrede, elektroprivrede, kao i rukovodioci drugih organa, posebnih organizacija, organizacija i ustanova u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti zaštite i spasavanja.

Na sednici je doneta i Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, čiji se zadaci usaglašavaju sa programom Vlade, a u cilju stvaranja modernog zdravstva koje podrazumeva integrisane informacione sisteme u zdravstvenom sistemu i na taj način omogućava bezbedan pristup i korišćenje zdravstvenih podataka, doprinosi kvalitetu, efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građana.

Na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Krov 2023”, čijom realizacijom bi se Komesarijatu za izbeglice i migracije obezbedila sredstva za finansiranje kupovine do 10 seoskih domađinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji.

Doplatna marka će biti izdata u periodu od 27. marta do 9. aprila 2023. godine u tiražu od 1,5 milion komada u apoenu od 10 dinara, tako da će pri prodaji ukupnor tiraža biti moguće da se ostvari bruto iznos od 15 miliona dinara.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *