Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2021. godinu

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na 5. redovnoj sednici u petak, 18. decembra, usvojili su predlog odluke o budžetu opštine za 2021. godinu.

Ukupni prihodi i primanja opštinskog budžeta iz svih izvora za narednu godinu planirani su u iznosu od 738.000.000 dinara.

Osnovni prihodi i primanja budžeta predviđeni su u iznosu od 540.700.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 197.300.000 dinara, od čega preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 150.000.000 dinara, donacije međunarodnih organizacija u iznosu od 46.700.000 dinara, a transfer od drugih nivoa vlasti u iznosu od 600.000 dinara.

Odluka o budžetu opštine za narednu godinu urađena je u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije, kojim se uređuje planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta i finansijskih planova, budžetsko računovodstvo, izveštavanje i izvršenje, finansijsko upravljanje, kontrola i druga pitanja od značaja za funkcionisanje budžetskog sistema i u skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Predlog odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2021. godinu obrazložio je rukovodilac opštinskog odeljenja za finansije, Milan Jevtić, navodeći da su budžetom za narednu godinu, osim finansiranja redovnih troškova budžetskih korisnika, predviđena značajna novčana ulaganja u dalji razvoj privrede u opštini po sektorima i obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture.

Kao najznačajnije projekte čija realizacija predstoji u idućoj godini, Jevtić je naveo izgradnju toplane na biomasu, koju će opština podržati finansiranjem troškova za nadzor radova i kamata u okviru kreditnog aranžmana za ovaj projekat, kao i nastavak obnove Podzemnog grada Karađorđevića u turističke svrhe, za šta je opštini iz budžeta Republike Srbije opredeljeno 25.000.000 dinara, te dalje uređenje arheološkog lokaliteta Orlovine.

U budžetu za 2021. godinu, uz podršku Vlade Švajcarske, obezbeđena su i sredstva za izgradnju novog vrtića u mesnoj zajednici Donje Naselje, zatim za nastavak dogradnje višenamenske učionice u Predškolskoj ustanovi „Crvenkapa“ u Malom Zvorniku i izgradnju sedam dečjih igrališta u nekoliko mesnih zajednica u opštini.

Za nastavak rekonstrukcije javnog osvetljenja i ugradnju LED rasvete na području opštine predviđeno je 46.000.000 dinara, dok je za završetak radova na izgradnji vodovoda Donja Trešnica – Culine u budžetu za narednu godinu predviđeno 10.000.000 dinara.

Obrazlažući izveštaj o izvršenju budžeta opštine za period od 01. januara do 30. septembra 2020. godine, čije je razmatranje i usvajanje prethodilo usvajanju odluke o budžetu za narednu godinu, Jevtić je rekao da su tekući prihodi i primanja budžeta u navedenom periodu ostvareni u iznosu od 349.489.692,01 dinara ili 56,03 posto u odnosu na plan.

Preneta sredstva iz ranijih godina iznose 123.956.081,32 dinara, tako da ukupno ostvareni prihodi i primanja sa suficitom, od januara do septembra 2020. godine, iznose 473.445.773,33 dinara ili 63,32 posto u odnosu na plan, dok rashodi i izdaci budžeta opštine u istom periodu iznose 314.629.324,69 dinara ili 42,07 posto u odnosu na ukupno planirane rashode.
Na 5. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojen je i predlog Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i Internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2021. godinu.

Odbornici su podržali i usvajanje predloženog Plana detaljne regulacije “Izgradnja naseljske saobraćajnice u Donjoj Borini i regulisanje bujičnog potoka „Crkvenjak“, kao i predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije “Regulacija dela rečnog korita u Donjoj Borini – Borinska reka“, kao i predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9.544 metara i širini pojasa 20 metara, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaselak i predlog da se ne izrađuje Strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja naselja Radalj u trećoj visinskoj zoni sela.

Razmotrena je i podržana i odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja za 2020. godinu, kao i Program poslovanja JKP “Drina“ za 2021. godinu.

Nakon razmatranja odluke o usvajanju posebnog programa JKP „Drina“ za korišćenje sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za narednu godinu, usvojen je predlog odluke o dodeli tekućih subvencija ovom preduzeću.

Odbornici su podržali i predlog odluke o davanju saglasnosti na sporazum o zajedničkoj lokaciji za izgradnju transfer stanice sa linijom za separaciju otpada, kompostanom i reciklažnim dvorištem za kabasti i ostali otpad.

Usvojena je i odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom u 2021. godini, predlog odluke o usvajanju Strategije razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Mali Zvornik 2020 – 2025 godine, te predlog Programa postavljanja privremenih objekata na javnim površinama opštine Mali Zvornik.

Na sednici Skupštine opštine u petak, usvajanjem predloženih rešenja, formiran je Savet za mlade opštine Mali Zvornik, te imenovan član Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik.

U osnovnim školama u Radalju i Velikoj Reci razrešen je po jedan član školskog odbora i imenovani novi članovi, kao i novi članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Crvenkapa” u Malom Zvorniku.

Redovna, 5. sednica, lokalnog parlamenta u Malom Zvorniku i ovog puta održana je u Velikoj sali Doma kulture, uz primenu i poštovanje mera zaštite od zarazne bolesti Kovid – 19, preporučenih od strane Zavoda za javno zdravlje iz Šapca.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić, koji je na kraju poslednje ovogodišnje sednice lokalnog parlamenta odbornicima i građanima čestitao nastupajuću Novu godinu i božićne praznike, uz savet da čuvaju svoje zdravlje i zdravlje drugih ljudi tako što će nastaviti da poštuju i primenjuju propisane i preporučene protivepidemijske mere.

INFO 24 / Ljiljana Ristanović / Foto: Tanjug

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort