Usvojen budžet grada Užica za 2021. godinu

Užički budžet u 2021. godini iznosiće 3,3 milijarde dinara. Prihodi, primanja budžeta i višak prihoda iznose 3.015.000.000 dinara dok su prihodi iz ostalih izvora 304.189.730 dinara. Najviše prihoda u narednoj godini očekuje se od poreza na zarade, 1,8 milijardi i 296 miliona od poreza na imovinu. 

Govoreći o budžetu, gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević ocenila je da je užički budžet, iako je izrađen u teškim okolnostima s obzirom na probleme i negativne efekte izazvanih nezampaćenom pandemijom, realan i odgovoran.

„Budžet je urađen pažljivo, tako da ćemo uspešno odgovoriti na sve potrebe i budžetska davanja koja se uobičajeno finansiraju iz budžeta. Pokrivene su sve oblasti i segmenti funkcionisanja grada, sa merom i u skladu sa realnim mogućnostima, ali i stvorene finansijske mogućnosti da se odgovori na nove izazove koje se nalaze pred nama u narednoj godini”, kaže gradonačelnica Užica.

Gradonačelnica je naglasila da je saradnja sa republičkom Vladom i ministarstvima uspostavljena na najbolji mogući način što je već rezultiralo sa dva značajna novčana transfera i to od 80 miliona iz ministarstva finansija i 97 iz ministarstva zaštite životne sredine.

Zajedno sa užičkim budžetom, određeni su prihodi koji idu Gradskoj opštini Sevojno, usvojeni iznosi lokalnih komunalnih taksi, deklaracija o ulozi upravljanja ljudskim resursima u gradu Užicu, postupak dodele i kontrole korišćenja sredstava namenjenih finansiranju programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Prihvaćeni su godišnji kadrovski plan gradskih uprava i službi i odluka koja reguliše postupak prijavljivanja i upravljanja privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata.

Pred odbornicima bila je i informacija „Užice gasa“ o dešavanjima, preduzetim merama i aktivnostima, a u vezi sa eksplozijom koja se desila u Krčagovu 5. decembra.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *