U narednom periodu kadrovsko jačanje i poboljšanje tehničke opremljenosti Inspektorata za rad

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u narednom periodu raditi na kadrovskom jačanju i poboljšanju tehničke opremljenosti Inspektorata za rad, čiji su inspektori u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate uprkos otežanim uslovima za rad u pogledu epidemije bolesti Kovid 19, izjavila je resorna ministarka prof. dr Darija Kisić Tepavčević na savetovanju Inspektorata za rad na Kopaoniku.

Kisić Tepavčević je istakla da je poseban doprinos ostvaren u pogledu inspekcijskih nadzora u cilju suzbijanja širenja epidemije Kovid 19, koji su obavljani udruženo sa ostalim inspekcijama.

Govoreći o delovanju Inspektorata za rad u poslednjih godinu dana, Kisić Tepavčević je navela da je izvršeno 63.288 inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, da je utvrđeno 5.525  lica  na radu „na crno“, a da su poslodavci, nakon preduzetih mera inspektora rada, zasnovali radni odnos sa 3.347  lica. Utvrđena su i 253 neregistrovana subjekta, a neposredno posle nadzora 148 se registrovalo u Agenciji za privredne registre.

Inspekcija rada je donela 5.272 rešenja o otklanjanju nedostataka u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, 8.008 ukazivanja, upozorenja i naloga na zapisnike i 524 rešenja o zabrani rada, podnela je 3.861 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, na osnovu kojih su poslodavci novčano kažnjeni u ukupnom iznosu od 223,6 miliona dinara, a podnete su i 52 krivične prijave, dodala je Kisić Tepavčević.„Efekti rada Inspektorata za rad se itekako vide. Mere koje inspektori donose apsolutno daju rezultate, a ciljevi su nam zajednički – bezbedni uslovi rada, smanjenje broja povreda na radu, suzbijanje rada na crno i sprovođenje propisa u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu“, istakla je Kisić Tepavčević.

V.d. direktora Inspektorata za rad Milan Cvetkov zahvalio je ministarki Kisić Tepavčević na ogromnoj podršci i izrazio uverenje da će rad Inspektorata za rad u narednom periodu biti još efikasniji, budući da se očekuje zapošljavanje novih kadrova, nabavka vozila i tehničke opreme.

Cvetkov je rekao da je posebno ponosan na doprinos suzbijanju širenja epidemije Kovid 19, da je od januara do oktobra ove godine na celoj teritoriji Srbije izvršeno 12.400 zajedničkih i koordinisanih inspekcijskih nadzora sa drugim republičkim inspekcijama, inspekcijama jedinica lokalnih samouprava i drugim državnim organima, kao i da je te napore prepoznala i Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, koja je uručila zahvalnicu Inspektoratu za rad.

Cvetkov je dodao i da je Inspektorat za rad u 2021. godini potpisao Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Srbije, koji obuhvata savetodavno delovanje inspekcije rada prema privrednim subjektima, a u okviru kojih će se organizovati okrugli stolovi na teritoriji cele Srbije, gde će inspektori rada odgovarati na pitanja poslodavaca.

U okviru  dvogodišnjeg Tvining projekta „Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji”, uz finansijsku podršku Evropske unije iz sredstava IPA osnaženi su kapaciteti inspektora rada putem obuka i osnovana je Pilot učionica, kao početak razvoja Centra za obuku Inspektorata za rad, naveo je Cvetkov.

V.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Dunja Cicmil rekla je da je najvažnija predstojeća aktivnost usvajanje novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, dodajući da će bolja zakonska rešenja omogućiti stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu, produktivniji rad zaposlenih, podstaći ekonomski rast, zapošljavanje i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada, a što će sve pozitivno uticati na privredu.

„Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u savremenim uslovima orjentisan je ka stalnom poboljšanju bezbednih i zdravih uslova rada kroz smanjenje rizika na radu na najmanju moguću meru, u čemu će nam doprineti nova zakonska rešenja i naravno dosledna primena istih“, ukazala je Dunja Cicmil.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *