Fleksibilniji sistem zapošljavanja u 2021.

Od 1. januara 2021. biće napuštena dosadašnja kontrola zapošljavanja u javnom sektoru za koje je bila…