Podeljeno još 250 m3 ogrevnog drveta za ugrožene na KiM

Najugroženije porodice iz Uroševca, Štrpca, Prizrena, Obilića, Vučitrna, Istoka, Kline i Peći dobile su 250 kubnih…