HercegovinaBike: Grad Trebinje kao sledeća destinacija

Predstavnici udruge “HercegovinaBike” obavili su posetu Trebinjskoj gradskoj upravi, gdje su sa rukovodstvom Grada Trebinja razgovarali…