Veće zarade, bonusi i stimulacije za zaposlene u Gorenju

Sporazum koji su potpisali predstavnici Samostalnog sindikata metalaca Srbije (SSMS), Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS)…