Ukoliko mere ne daju rezultate, sledeća je zabrana kretanja

Ukoliko mere koje su donete ne daju rezultat do 1. decembra, sledeća mera u borbi protiv…