Pomoć Švajcarske za 48 opština i gradova u Srbiji

U okviru drugog projekta Reforme lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) ukupno 48 lokalnih samouprava u…