Vlada usvojila program prevencije raka do 2022. godine

Vlada Srbije usvojila Program unapređenja kontrole raka u Republici za period od 2020 do 2022. godine.…