Podneto 10 amandmana na Predlog zakona o ministarstvima

Skupština Srbije počela je danas raspravu o deset amandmana na Predlog zakona o ministarstvima. Odbor za…