Vojno zdravstvo u borbi protiv virusa Kovid-19

Od početka pandemije virusa Kovid-19 vojno zdravstvo neprekidno i hrabro pruža pomoć stanovništvu u borbi za…