Kategorizacija poljoprivrednog zemljišta u Šidu

Šidska lokalna samouprava jedna je od onih, koje poštuju sve rokove i procedure u donošenju i…