Grad otvorio još dva prihvatna centra za odrasla i stara lica

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić posetio Prihvatilište za odrasla i stara lica i podsetio da je Grad…