Odgovor Srbije na pandemijsku krizu u 2021. biće ambiciozan

Pandemijska kriza prouzrokovala je takve probleme, u zdravstvu, ali i u svetskoj ekonimiji, da je teško…