Nova aerodromska pista za dve godine

Aerodrom Nikola Tesla za dve godine dobija novu pistu od tri i po kilometra. Aerodrom „Nikola…