Vulin: Ulažemo u razvoj podoficira

Podoficiri su kičma svake vojske i bez dobrog podoficira nema ni uspešne vojske ni dobre obuke,…