Srbija na pragu da u potpunosti reši slučajeve pravno nevidljivih osoba

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022.

Dvojezični tekst

Povodom osme godišnjice globalne kampanje “Ja pripadam” koja ima za cilj potpuno iskorenjavanje apatridije (osobe bez lične karte) kao pojave u celom svetu, ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović istakao je da slučajevi da neko lice nije upisano u matičnu knjigu rođenih sada predstavljaju samo izueztak.

Posebna pažnja usmerena na upis u matične knjige novorođenog deteta čija majka nema lična dokumenta, ali i sprečavanje pojave novih slučajeva pravno nevidljivih lica, posebno kada je reč o pripadnicima romske zajednice.

V.d. šefa Predstavništva UNHCR-a u Srbiji Stefani Krause izrazila je zadovoljstvo ostvarenim napretkom, i istakla da bi Srbija mogla postati jedna od prvih zemalja u Evropi koja će iskoreniti rizik od apatridije u naredne dve godine, do završetka kampanje.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i UNHCR od 2012. godine ulažu zajedničke napore u rešavanje ovog pitanja, u okviru tri sporazuma o razumevanju.

Pala ohtoto brš katar globalošći kampanja “Ja pripadam” (Me sem kotor), savi inćarel palo kamipe sasto agorisaripe apatridijako (e persone bi personalne dokumentonengo) sar vareso so si ando sasto them, o ministro palo raštrako ortuipe thaj lokalosko korkorroortuipe dr Aleksandar Martinović inkalda kaj e kotora te e varesavi persona ramosardi ande matične lila bijandimašće akana sikaven uladipe jal ulade kotora.

Ulado lesamalipe thaj arakhadipe vortosardi po ramosaripe ande matične lila nevebijande čhavoresko kašći dej či inćarel personalne dokumenturja, sar vi agorisaripe te palem ćerenpes neve kotora katar ortuimastar bidikhavne persone, uladimasa kana si o alav pala membrurja andar rromano amalipe. U.b. šerutnestar Šerutnimatar UNHCR – esko ande Srbija Stefani Krause sikada bahtalipe aresarde anglunimatar, thaj sikada kaj e Srbija šaj te avel sar jekh katar anglune raštre ande Evropa savi agorisarela e dar katar apatridija ande avutnimaske duj brša, džiko agorisaripe kampanjako.

Ministerijumo raštraće ortuimasko thaj lokalošće korkorroortuimasko, Lesamalimatari forutnengo thaj UNHCR katar 2012. brš den khetnimaske zuralimata palo agorisaripe kale phučimako, ando kotor katar trin mištardimaske lila  palo haćaripe.

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *