Sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Povodom netačnih tvrdnji o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za vreme vanrednog stanja, iznetih u javnosti od neovlašćenih lica, obaveštavamo građane Valjeva o sledećem:

Nadležnost štabova za vanredne situacije regulisana je članovima 43 i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl.Glasnik RS“, br.87/2018) i Uredbom o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („Sl.Glasnik RS“, br.27/2020) i drugim aktima Grada Valjeva.

Rad štabova za vanredne situacije odvija se u više faza. Aktivnosti štaba za vanredne situacije koje se sprovode u operativnoj fazi su neposredno rukovođenje i koordinacija subjektima i snagama sistema smanjenja rizika i upravljanju vanrednim situacijama na teritoriji grada Valjeva, radi zaštite i spasavanja života i zdravlja ljudi i drugih štićenih vrednosti.

U radu Štaba za vanredne situacije učestvuju i stručno-operativni timovi, koji se obrazuju po proceni Štaba za vanredne situacije.

Stručno-operativne timove za izvršavanje specifičnih zadataka iz oblasti zaštite i spasavanja obrazuje nadležni štab za vanredne situacije (član 43. tačka 13. Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije).

Stručno operativni tim učestvuje u prvoj fazi pripreme naredbi, zaključaka i preporuka koje donosi štab za vanredne situacije. Naime, procedura predviđa da stručnjaci kao članovi stručno-operativnog tima utvrđuju predlog mera u skladu sa aktuelnom situacijom izazvanom pojedinim vrstama opasnosti. U skladu sa članom 20. stav 5, stručno-operativni tim je odgovoran načelniku štaba kome dostavlja predlog mera. Načelnik Štaba nakon toga navedeni predlog dostavlja stručnoj službi grada Valjeva koja u sardnji sa načelnikom štaba određuje nosioce, izvršioce, operativne postupke, rokove i druge elemente i izrađuje predlog naredbe, zaključka ili preporuke u skladu sa zakonskom regulativom i merama Vlade Republike Srbije, za određene mere i aktivnosti u cilju zaštite stanovništva.

Nakon toga predlog naredbe, zaključka ili preporuke dostavlja se komandantu štaba i tek nakon njegove saglasnosti, saziva se sednica štaba za vanredne situacije na kojoj se raspravlja o predlogu, donosi zaključak ili preporuka.

Nakon donošenja naredbe, zaključka ili preporuke, komandant Štaba za vanredne situacije za vreme vanrednog stanja vrši informisanje i obaveštavanje stanovništva, preko službe za informisanje javnosti Grada Valjeva.

Nakon ponovnog uspostavljanja rada Zavoda za javno zdravlje Valjeva od 19.4. 2020. godine, koji je u prethodnom periodu, usled prodora epidemije, delimično ispao iz funkcije, uspostavljeno je informisanje o epidemiološkoj situaciji preko Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, koji dobijene podatke objavljuje svakodnevno na sajtu grada Valjeva.

Načelnik Štaba kao policijski službenik, nema ovlašćenja da daje informacije za medije. Informacije isključivo saopštava komandant Štaba za vanredne situacije.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *