Sednica Skupštine grada zakazana za 21. februar

U centru pažnje sednice biće programi poslovanja javnih preduzeća i odluka o javnom zaduživanju od 150 miliona dinara. Milorad Ilić, predsednik Skupštine grada, zakazao je redovnu sednicu skupštine za 21.februar. Iz obimnog dnevnog reda koji će imati, čak, više od 50 tačaka izdvajamo raspravu o programima poslovanja svih javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo u ovoj godini.

Odbornici će razmatrati izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“.Očekuje se da će odbornici dati svoj glas i za predlog odluke o lokalnom antikorupcijskom planu za grad Valjevo.

Kao što je već najavljeno u centru pažnje biće predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Valjeva u ovoj godini koji je donet krajem prošle godine. Ovim rebalansom planirana su sredstva u visini 3,6 milijardi dinara, što je za 237 miliona više u odnosu na prethodno usvojeni budžet.

To praktično znači povećanje budžeta za 150 miliona dinara koliko iznosi zaduživanje grada za finansiranje rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića u centru grada. Saglasnost za zaduživanje grada Valjeva dalo je Ministarstvo finansija Republike Srbije, dok će izbor najpovoljnije ponude obaviti komisija koju obrazuje gradonačelnik. Prema odluci o javnom zaduživanju gradonačelnik grada Valjeva, dr Slobodan Gvozdenović, će zaključiti ugovor o kreditu sa poslvnom bankom koja ponudi najpovoljnije uslove kreditiranja.

Planirani period otplate duga je 3 godine, ne računajući grejs period od godinu dana.

Ministarstvo finansija u davanju saglasnosti o dugoročnom kreditnom zaduživanju kod poslovne banke radi finansiranja kapitalnih investicija ističe da grad Valjevo ima neotplaćene obaveze po ranije zaključenim kreditima u iznosu od 14,5 miliona dinara, a da će planiranim kreditnim zaduženjem iznositi više od 164 miliona dinara što čini 5,5 % u odnosu na ostvarene tekuće prihode u 2019.godini.

INFO 24 / Foto: Željko Bošković

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *