Sednica Skupštine grada: Prvi rebelans budžeta za 2020. godinu

Rebalans budžeta grada Valjeva biće prva tačka dnevnog reda 39. sednice Skupštine Grada, koja će se održati sutra u Velikoj sali sa početkom u 10 časova.

Na sednici Gradskog veća razmatrani su programi budžetskih ustanova i javnih preduzeća u Valjevu za 2020. godinu i isti će biti na razmatranju na skupštinskom zasedanju.

Članovi Gradskog veća su na proteklom zasedanju utvrdili predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu prvi rebalans. Prvim rebalansom planirani su prihodi i primanja u iznosu 3.632.561.000 dinara sredstava budžeta grada i 139.323.381,90 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 237.561.000 dinara, odnosno za sedam posto, od čega 150.000.000 dinara čine primanja od kreditnog zaduživanja, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika povećana za 22.097.326,76 dinara odnosno za 18,85 posto. Pored toga, struktura prihoda i primanja je revidirana na osnovu ostvarenih prihoda budžeta grada u 2019. godini i planiranih prihoda od kreditnog zaduženja, kao i korekcije prenetih sredstava iz prethodne godine po osnovu salda na računu budžeta grada Valjeva na dan 1. januara 2020. godine.

Odluka o budžetu sadrži rekapitulaciju programa i programskih aktivnosti iz sredstava budžeta grada Valjeva koji uključuju definisane ciljeve i indikatore. Programskim budžetom uveden je sektorski pristup za 17 programa i to: stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, komunalna delatnost, lokalni ekonomski razvoj, razvoj turizma, razvoj poljoprivrede, zaštita životne sredine, organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, socijalna i dečja zaštita, zdravstvena zaštita, razvoj kulture, razvoj sporta i omladine, opšte usluge i politički sistem lokalne samouprave, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Na 39. sednici Skupštine Grada biće 52. tačke dnevnog reda koje su prethodno razmatrane na sednicama Gradskog veća.

INFO 24 / Foto: Željko Bošković

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *