Sednica Skupštine grada Beograda

Na 19. sednici Skupštine grada Beograda usvojeni važni planovi detaljne regulacije u nekoliko opština. Programima poslovanja 30 preduzeća planiran prihod od 103 milijarde dinara. Grad stambeno zbrinjava i novčano pomaže decu bez roditeljskog staranja. Grad Beograd brine o zaposlenima i svim građanima jer je to suština politike, rekao Vesić.

Grad Beograd konačno brine o svojim zaposlenima i svim građanima koji žive u njemu jer je to suština svake politike, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić na sednici Skupštine Grada Beograda. On je naglasio da se to, između ostalog, ogleda u porastu broja zaposlenih.

– Odgovorno se ponašamo jer stvaramo nova radna mesta. To nadalje znači više novca u budžetu grada, više novca u penzionom fondu, ali i za sve one potrebe koje država treba da finansira, a koje se iz doprinosa zaposlenih finansiraju. Prosečna plata na kraju ove godine u Beogradu će biti oko šeststo evra – rekao je Vesić.

On je posebno izrazio zadovoljstvo zbog solidarne pomoći, u iznosu od 41.800 dinara, koja je danas isplaćena radnicima Gradske uprave, kao i zbog prvi put isplaćene socijalne pomoći u iznosu od 20 hiljada dinara za sve zaposlene u socijalnim ustanovama i ustanovama kulture. Finansijsku pomoć dobili su i zaposleni u predškolskim ustanovama i javnim preduzećima.

– Konačno grad ima para da izdvoji dodatne prihode za svoje zaposlene, na šta smo vrlo ponosni – kazao je Vesić, posebno naglašavajući dobrobit toga što su i zaposleni po ugovoru dobili bezmalo jednaka prava i finansijsku pomoć.

Zamenik gradonačelnika je najavio da će se tražiti od Vlade Srbije da se zaposli tri stotine ljudi u Gradsku upravu, a reč je o ljudima koji i po deset godina rade po osnovu ugovora o delu.

On je najavio da će se ove godine početi i sa gradnjom stanova za zaposlene po ceni kvadrata od 600 do 650 evra, a krediti će biti povoljni sa niskom kamatom, bez učešća.

– Zbog ljudi je veoma važno da se Beograd nadalje razvija. Kada budemo došli u situaciju da svega četiri-pet odsto bude nezaposleno, to će biti evropski nivo – istakao je Vesić.

Vesić se osvrnuo i na program koji se tiče poljoprivrednog zemljišta, napominjući da smo posle Vojvodine drugi poljoprivredni region u Srbiji. Subvencije za poljoprivredu iznose oko 250 miliona dinara, a 2012. godine, podsetio je Vesić, iznosile su 12 miliona dinara, što dokazuje koliko je poljoprivreda Gradu Beogradu danas važna. Između ostalog, novine su te da će se poljoprivredno zemljište iznajmljivati na pet do deset godina, a ostvareni prihod od izdavanja trošiće se u opštinama odakle je i potekao, istakao je Vesić.

Usvojeni važni planovi detaljne regulacije u nekoliko opština

Skupština Grada Beograda usvojila je nekoliko planskih akata za delove opština Čukarica, Palilula i Surčin i donela odluke o izmeni ili izradi još sedam planova detaljne regulacije.

Planovi detaljno regulišu područje između ulica: Požeške, Bore Markovića i parka na Banovom brdu, kao i dela privredne zone između auto-puta Beograd–Zagreb, regionalnog puta R-267 i železničke pruge Batajnica–Resnik u Gradskoj opštini Surčin.

Govoreći o planu detaljne regulacije za deo opštine Čukarica, glavni urbanista Marko Stojčić istakao je da će Banovo brdo dobiti svoj centar.

– Upravo na ovom primeru pokazali smo da imamo dobru saradnju sa građanima koji žele da se bave uređivanjem svoj kraja. Centar Banovog brda obuhvatiće prostor oko pijace, sa javnom garažom i trgom koji će biti povezan s parkom. Važan je i plan detaljne regulacije privredne zone između auto-puta Beograd–Zagreb u opštini Surčin kojom privlačimo investitore i omogućavamo im uspešno poslovanje – rekao je Stojčić.

On je podsetio i da je broj usvojenih planova detaljne regulacije za dva i po puta veći u odnosu na period 2008–2013. godine.

– Planovi detaljne regulacije direktno utiču na sprečavanje divlje gradnje i svaki građanin u realnoj budućnosti može da očekuje usvajanje plana i potpuno raspolaganje svojom parcelom. Tokom 2010. godine imali smo izdatih dozvola za 140.000 kvadrata a danas, kada govorimo o Sekretarijatu za urbanizam, imamo više od milion. Taj trend imali smo i 2017. i 2018. godine, a osnova za takvu gradnju je upravo postojanje planske dokumentacije. Takođe, još 900.000 kvadrata izdale su gradske opštine i Ministarstvo građevinarstva, tako da poslednje tri godine imamo izgrađenih ukupno 5,5 miliona kvadrata. Reč je o izuzetno značajnoj ekonomskoj aktivnosti u celoj Republici Srbiji – istakao je gradski urbanista.

Odbornici su usvojili i planove detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom „OMV obilaznica 2”, zatim bloka između Bulevara despota Stefana i Cvijićeve, Vatroslava Lisinskog i Kralja Dragutina, kao i za deo naselja Velika Moštanica uz Ulicu Dobrivoja Jovanovića.

Na dnevnom redu je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda, Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva „Simpo” a.d. Vranje.

Pred odbornicima je i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju troškova četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje, Predlog akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 2020. godinu, Predlog plana javnog zdravlja grada Beograda za period od 2020. do 2026. godine, Predlog akcionog plana za suzbijanje ambrozije na teritoriji Beograda za 2020. godinu, Predlog programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2020. godinu, Predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika, po osnovu sporazuma o readmisiji, koji borave na teritoriji grada Beograda za period od 2020. do 2024. godine, kao i Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu.

Pred odobornicima je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2019. godinu JKP GSP „Beograd”.

Odbornici će odlučivati i o predlozima nekoliko planova detaljne regulacije i predlozima odluka o izradi i dopunama detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.

Na dnevnom redu su i predlozi akata o kojima se odlučuje po skraćenom postupku, a to su predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju direktora i v. d. direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova, kao i o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda.

Programima poslovanja 30 preduzeća planiran prihod od 103 milijarde dinara

Gradski odbornici usvojili su rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja 30 javnih, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad Beograd.

Kako je obrazložio Milomir Đurović, podsekretar za finansije, o značaju rada svih ovih institucija govori podatak da je u njima na dan 31. oktobra 2019. godine zaposleno 18.747 ljudi.

– Programima poslovanja je planiran ukupan prihod približne vrednosti od 103 milijarde dinara, odnosno 868 miliona evra. Osim GSP-a i „Sava centra”, sva preduzeća planirala su pozitivno poslovanje u narednoj godini, ali je naša namera da situaciju u pomenuta dva preduzeća ispravimo u 2020. godini – rekao je Đurović.

On se posebno osvrnuo na ankes kolektivnog ugovora kojim je predviđena isplata regresa od po 33.000 dinara u neto iznosu. Preduzeća će nastaviti da uplaćuju dobit u budžet Grada Beograda kojim su predviđene i subvencije i povećanja osnivačkih uloga. Povećanje osnivačkih uloga iznosi oko 8,5 milijardi dinara, od čega je najveći iznos planiran za GSP, i to najveći deo za kupovinu novih autobusa, kao i za kupovinu novih kamiona „Gradske čistoće”.

– Grad smanjuje iznos subvencija i naredne godine će biti najmanji do sada, u približnom iznosu od 2,4 milijarde dinara. Najveći deo je namenjen za GSP kao kapitalna subvencija približne vrednosti od 1,1 milijardu dinara radi otplate ranijeg kredita EBRD-u za autobuse – istakao je Đurović.

Skupština grada je usvojila izmenu Odluke o loklanim komunalnim taksama, Odluku o konverziji potraživanja za „Simpo” i dala saglasnost na rebalans za četvrti program poslovanja u 2019. godini za GSP.

Grad stambeno zbrinjava i novčano pomaže decu bez roditeljskog staranja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite usvojena je na današnjoj sednici Skupštine Grada Beograda, kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja  izbeglica, intero raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji koji borave na teritoriji Beograda od 2020. do 2024. godine.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljenivć, koja je obrazložila ove predloge, navela je da je suština prve odluke pomoć deci bez roditeljskog staranja, kao posebno ugroženoj grupaciji.

– Prema evidenciji Centra za socijlani rad, u Beogradu ima 20 dece čiji su roditelji preminuli i kojima je jedan od braće ili sestara staratelj. Njima je potrebna podrška Grada Beograda u prevazilaženju životnih situacija u kojima se nalaze, zato smo i predložili da Beograd dodeljuje stanove na korišćenje do perioda njihovog osamostaljenja. I ne samo to već i novčanu pomoć u iznosu 50 odsto od prosečne zarade u Beogradu za staratelja i 25 odsto za svako dete o kojem vodi računa – pojasnila je Nataša Stanisavljević.

Ona je zahvalila zameniku gradonačelnika Goranu Vesića koji je inicirao ovu odluku i uopšte na podršci koju daje za unapređenje ove oblasti.
Kad je reč o Lokalnom akcionom planu za izbeglice, Nataša Stanisavljević je precizirala da je ovo prvi takav akt i da se odnosi na izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. Ona je rekla da je cilj ovog plana unapređenje njihovog položaja i životnog standarda od 2020. do 2024. godine, odnosno stambeno zbrinjavanje najmanje 150 porodica programom otkupa seoskih domaćinstava, kao i 200 porodica dodelom građevinskog materijala ili adaptacijom objekata.

Nataša Stanisavljević se osvrnula na raniji period, ističući da je od 2014. do 2018. godine trajno stambeno zbrinuto 168 ovih porodica, a zahvaljujući regionalnom stambenom projektu, ovaj problem je rešen za 925 porodica. Trenutno se sprovodi konkurs za još 250 stambenih rešenja, a samo u protekloj godini zbrinuto je 55 porodica interno raseljenih lica. Ona je zaključila da kada se sve sumira, u proteklom petogodišnjem periodu svoj dom dobilo je više od 6.000 ljudi, a lokalni akcioni plan osnova je da se sa ovim i dalje nastavi.

Pogodnosti putem izdavanja kartice za porodice sa troje i više dece

Odbornici su danas usvojili Odluku o pristupanju Grada Beograda Udruženju „Pokret za decu tri plus” iz Čačka koji obuhvata određivanje pogodnosti putem izdavanja kartice za porodice koje imamju troje i više dece.

– Takvih porodica na teritoriji grada Beograda ima 34.000, a ovaj pokret već ima ugovore sa velikim brojem maloprodajnih objekata širom Srbije i u proesku na taj način porodica može da uštedi godišnje po jednoj kartici od 300 do 500 evra. Siguran sam da će više od 100 hiljada ljudi biti obuhvaćeno ovim programom. Našim ulaskom u ovaj program dodatno ćemo oklakšati život porodicama sa troje i više dece. Sva naša gradska preduzeća će ući u ovaj program, uključujući sportske centre, pozorišta i druga preduzeća, a animiraćemo i neke kompanije koje još uvek nisu u ovom programu. Kartice su besplatne, sugrađani neće imati nikakav trošak, a prijavljivanje će biti u gradskim opštinama – rekao je Vesić.

On je podsetio da Grad Beograd kontinuirano pomaže porodicama sa više dece, tako što treće dete može da ide besplatno u vrtić, povećane su naknade za porodilje za deset hiljada dinara, kao i drugim merama koje imaju za cilj povećanje nataliteta, i ono što je najvažnije – ne duguje se nijedan dinar, svakog meseca se uplaćuju socijalna davanja.

– Podsetiću da smo 2013. godine u oblasti socijalne zaštite zatekli dug veći od 400 miliona dinara – rekao je Vesić.

Usvojena je i informacija o aktivnostima u cilju organizovanja objedinjenog pozivnog centra Grada Beograda.

Vesić je istakao da preduzeća neće više imati svoje kol-centre, već će postojati  centralizovani kol-centar i za svaki problem u gradu građani će morati da pozovu jedan jedini broj.

– Tako ćemo saznati na šta se građani žale, koliko su brzo dobili odgovor na postavljeno pitanje, kao i da li su pojedina preduzeća dostavila odgovor na vreme. Na osnovu tih informacija, postojaće i sankcije za preduzeća. Jedinstveni kol-centar biće pod upravom Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, tako da oni više neće morati da okreću različite brojeve telefona za svako gradsko preduzeće, već će postojati samo jedan – zaključio je Vesić.

INFO 24 / Beoinfo

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort