Sednica Gradskog veća: usvojen predlog najvećeg budžeta u istoriji Kraljeva, razmatrani Programi javnih preduzeća, subvencije za porodice s troje i više dece, Kadrovski plan Gradske uprave…

Na sto dvanaestoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva većnici su razmatrali 16 tačaka dnevnog reda.

Najvažnije tačke su se odnosile na Nacrt odluke o budžetu grada Kraljeva za 2020. godinu i Nacrt programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu. Razmatrani su programi poslovanja svih javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo, kao i Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom „Region Kraljevo“, javnog preduzeća koje se nalazi na teritoriji grada Kraljeva, a koje će se baviti izgradnjom regionalne deponije. Dve tačke dnevnog reda odnosile su se na raspodelu sredstava za sport, a usvojen je i Kadrovski plan Gradske uprave grada Kraljeva za 2020. godinu.

Gradsko veće donelo je Zaključak kojim se utvrđuje Predlog odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva, i kojim se Skupštini grada predlsže njeno domošenje.

„Odluka o mesnim zajednicama, koja će se naći pred odbornicima Skupštine grada Kraljeva naredne nedelje, odnosi se na promenu teritorije mesnih zajednica, kao i na uvođenje jedne nove mesne zajednice. Mesna zajednica Zelengora je podeljena na Mesnu zajednicu Zelengora i novu Mesnu zajednicu Sijaće Polje. Mesna zajednica Trgovište je pripojena postojećoj Mesnoj zajednici Sirča, a od Mesnih zajednica Petropolje, Sibnica i Zakuta formira se jedinstvena teritorija Mesne zajednice Petropolje“, pojasnio je gradonačelnik Terzić, pa istakao:

„Radi se o veoma kompleksnoj temi, obzirom da Kraljevo ima najveću teritoriju u Republici Srbiji, od 1530 kvadratih kilometara, razdaljina od Bzovika do Zakute je čitavih 150 kilometara i na čitavoj teritoriji grada Kraljeva moraju da se obavljaju komunalne delatnosti. Grad Kraljevo mora da organizuje veliki broj mesnih zajednica, a problem nastaje kada na velikom prostranstvu imamo mali broj stanovnika. Mnogi većnici su pitali da li treba neku mesnu zajednicu ukinuti, odnosno da li treba formirati nove i po kojim kriterijumima. Sa jedne strane, govorimo o broju stanovnika, ali sa druge strane, važan kriterijum je i teritorija određene mesne zajednice i nije lako doći do rešenja gde će svi biti saglasni. Upravo iz tog razloga, mislim da Odluka o mesnim zajednicama treba da bude plod javne rasprave, a nakon toga treba je menjati u budućnosti kako se bude menjao broj stanovnika na određenim teritorijama.“

Prema rečima gradonačelnika, predsednici mesnih zajednica ovaj posao obavljaju bez bilo kakve nadoknade, a prema odluci koja je do skoro važila, Grad je određene prinadležnosti isplaćivao predsednicima mesnih zajednica. Međutim, Državna revizorksa institucija je kontrolom budžeta grada Kraljeva naložila da se ova davanja ukinu i od tada predsednici mesnih zajednica ovaj posao rade volonterski.

„Radi se o pitanju koje treba urediti zakonskim odredbama na nivou čitave Srbije i onda bi Gradska uprava grada Kraljeva mogla da odobri određena sredstva predsednicima mesnih zajednica kako bi imali nadoknadu za korišćenje svojih automobila i nadoknadu koja se isplaćuje za korišćenje mobilnih telefona. Problem nastaje zbog toga što oni sada nemaju nikakvu nadoknadu za svoj rad. Državna revozorska institucija je u svom izveštaju promenila način funkcionisanja, ne samo Gradske uprave, već i gotovo svih javnih ustanova i preduzeća na teritoriji grada Kraljeva i to je proizvelo ovakve posledice“ – pojasnio je Terzić.

On je podsetio na velike probleme koje je Grad imao prilikom otklanjanja snega sa puteva za vreme snežnih padavina, u januaru mesecu ove godine, kao i da je pronađen način da se taj problem reši, ali ostalo je još nekoliko problema koji su proizašli iz izveštaja Državne revizije.

Gradonačelnik je naglasio da je prethodni sistem bio neuporedivo bolji i da ti ljudi, koji su angažovani svakodnevno, kojima se građani obraćaju gotovo svakog dana, koji treba da rešavaju komunalne probleme u mesnoj zajednici, vodovod, kanalizaciju i rasvetu, koji svakodnevno dolaze u Gradsku upravu, JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ i „Eletrodistribuciju“, treba da imaju određenu nadoknadu za svoj rad ili da dobiju onoliko sredstava koliko je neophodno da pokriju troškove, ali Državna revizorska institucija je imala drugačiji stav i Gradska uprava mora poštovati njihov izveštaj.

Većnici su doneli Zaključak kojim se utvrdio Predlog odluke o pravu na subvencionisanu cenu komunalnih usluga porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva.

Kako je podsetio gradonačelnik, grad Kraljevo je pre dve godine ušao u krug gradova i opština koji su pristupili Pokretu „Tri plus“ i tada, uz pomoć javnih preduzeća i ustanova, ali i velikog broja kraljevačkih preduzetnika, te porodice su dobile popust od 10,20,30 odsto u knjižarama, prodavnicama obuće i odeće, prodavnicama računara…

„Grad Kraljevo je odlučio da iz budžeta dodatno pomogne ovim porodicama, tako što će obezbediti popuste za usluge JKP „Čistoća“ i JEP „Toplana“. Ove porodice će sada plaćati cene niže za 30 odsto, a pravo da dobiju popuste imaju sve porodice sa troje i više dece, pod uslovom da najmlađe dete ima do 26 godina. Dakle, ono dete, koje je namlađe, treba da ima do 26 godina i da se školuje, ako je ono završilo školovanje u 18. ili 19. godini tada prestaje period subvencionisanja, a ako školovanje završava u 24. ili 25. godini, do tada traje podrška grada Kraljeva“, obrazložio je Terzić.

Gradonačelnik je istakao da je važno da Grad pronađe način kako da pomogne i onim porodicama sa troje i više dece koji žive van centra grada, koje nemaju daljinsko grejanje preko JEP „Toplane“ ili se u njihovim naseljima ne odnosi smeće organizovano.

„Pronaći ćemo način da i ove porodice subvencionišemo, kako bismo pomogli što je moguće većem broju dece. Da se ta deca školuju, da ne dođemo u situaciju da, ako neko ima troje, četvoro ili petoro braće i sestara, ima znatno manje mogućnosti da u životu napreduje, da se obrazuje i sutra da radi. Trudićemo se da pronađemo način kao što smo pomogli i porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima. Grad Kraljevo sada ima više sredstava u budžetu, veće prihode od novootvorenih fabrika i mi ćemo se truditi da svi građani na našoj teritoriji osete boljitak“, izjavio je gradonačelnik.

Gradski većnici su doneli Zaključak kojim je utvrđen Predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

Kako je pojasnio gradonačelnik Terzić, prvi put u Programu uređivanja građevinskog zemljišta predviđeno je čak 100.000.000 dinara za asfaltiranje puteva po selima.

„Kada smo došli na vlast, 2016. godine, obezbeđivali smo 35.000.000, u 2017. godini ponovo smo obezbedili 35.000.000 dinara, u 2019. godini je obezbeđeno 70.000.000, a 2020. godine biće obezbeđeno čitavih 100.000.000 dinara. Svi ljudi imaju pravo da do svoje kuće imaju asfaltiran put, a nakon toga Grad će sa 15.000.000 dinara, koje smo opredelili za projekte kanalizacione i vodovodne mreže, da konkuriše u okviru Nacionalnog investicionog plana, koji će predsednik najaviti 28. decembra, i da sredstvima države gradi kanalizacionu i vodovodnu mrežu“, najavio je Terzić.

Na današnjoj sednici Gradskog veća većnici su usvojili programe javnih preduzeća. Većnici su dali pozitivno mišljenje za sve programe javnih preduzeća, osim za Program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ Kraljevo, zbog postojanja nezakonitosti u radu. Kako je pojasnio gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, članovi Gradskog veća nisu želeli da podrže program koji je nezakonit i koji predviđa da novac od zakupa lokala i stanova, koji su javna svojina grada Kraljeva, bude prihod Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ Kraljevo i da se deli na plate. Lokali koji se daju u zakup su vlasništvo građana Kraljeva i prihod treba da bude prihod budžeta grada Kraljeva kako bi Grad mogao da gradimo ulice, puteve, vrtiće i škole. Terzić je istakao da grad Kraljevo mora da ima prihod, a taj prihod ne može da se raspodeli za plate.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort