Sednica Gradskog veća 21. decembar

Članovi Gradskog veća, kojim je predsedavao gradonačelnik Lazar Gojković su na današnjoj sednici usvojili predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

 1. Planirani prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina su 2.973.000.000 dinara i 94.267.943,64 dinara prihoda iz ostalih izvora, što iznosi 3.067.267.943,64 dinara.

Javni rashodi su planirani u istom iznosu, a među značajnijim programskim aktivnostima je predviđena aproprijacija u iznosu od 5.100.000 dinara za izradu planova predviđenih po generalnom planu i to: Izmena plana generalne regulacije „Centar“, izmena plana generalne regulacije Divčibare, „Gradac“, „Novo Naselje“, dela naselja Popučke „ulica koje povezuju Privrednu zonu sa novom deonicom državnog puta“. Za ulaganje u Industrijsku zonu opredeljeno je 173.667.137 dinara, a za aktivne mere zapošljavanja 10 miliona dinara, dok je za projekat „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u Zapadnoj Srbiji“, koji je namenjen marginalizovanim grupama opredeljno 2.400.000 dinara. Za projekte koji podstiču privredno-turističko unapređenje infrastrukture, kao i ulaganje u meteorološku stanicu na Divčibarama opredeljeno je 2.450.000 dinara. Za mere podrške ruralnom razvoju je odvojeno 60 miliona dinara, a za subvencije u poljoprivredi 52 miliona dinara. Za upravljanje zaštitom životne sredine 1.400.000 dinara će se koristiti za usklađivanje projekta, programa i planova iz ove oblasti,a 11.760.000 za nabavku opreme za kotlarnicu na pelet i nabavku toplotnih podtsanica za priključenje novih objekata na daljinski sistem grejanja. Za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine biće izdvojeno 5.392.000 dinara, za upravljanje otpadnim vodama 33 miliona za projektovanje i izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže na Divčibarama, kao i dela naseljenog mesta Beloševac 2.

 1. Izmenom Odluke o lokalnim komunalnim taksama usklađeni su tarifni brojevi lokalnih komunalnih taksi, tako da će obveznici za isticanje firme biti razvrstani po veličini pravnog lica. Za srednja i mala preduzeća i preduzetnike sa ukupnim prihodom većim od 50.000 dinara, najviuši iznos ove takse su dve navedene prosečne zarade, odnosno 145.948 dinara u ekstra A zoni. Za velika pravna lica najviši iznos ove takse je 218.922 dinara u ekstra A zoni. Za pravna lica bez obzira na veličinu i preduzetnike koji obavljajudelatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnice, kladionice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, najviši iznos ove takse su deset prosečnih zarada, odnsno 729.740 dinara u ekstra A zoni.
 2. Izmenjena je Odluka o boravišnoj taksi, tako da će ovu taksu za svaki dan boravka korisnik plaćati u iznosu od 80 dinara.
 3. Izmenjena je Odluka o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta, koja nije menjana od 2015. godine, čime će se povećati iznos doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta sa na atraktivniom centralnim lokacijama, kao i za zonu turističkog prostora Divčibare i turističke zaštite. Ovaj iznos će sada biti 3193 dinara, u odnosu na raniji od 1774 dinara po kvadratnom metru.
 4. Članovi Veća su usvojili predlog zaključka plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Opredeljeno je 761.610.637 dinara. Za funkcionisanje javnog osvetljenja je planirano 76.100.00 dinara, za održavanje zelenih javnih površina 21.200.000 dinara, za održavanje , za održavanje čistoće na površinama javne namene 45.300.000 dinara. Za opravljanje i snabdevanje vodom za piće opredeljeno je 35.900.000 dinara, od kojih se 15.800.000 dinara odnosi na rekonstrukciju vodovodne mreže, 15.800.000 na izgradnju rezervoara „Carić“ i „Međaci“, kao i izgradnju vodovodne mreže. Za održavanje seoskih vodovoda i održavanje crpne stanice bušotine izvorišta na Divvčibarama planirana su sredstva u iznosu od 2.900.000 dinara. Za lokalni ekonomski razvoj je planirano 173.667.137 dinara, od čega će 140 miliona dinara biti za izgradnju saobraćajnice kroz privrednu zonu. Za razvoj turizma planirano je 950.000 dinara. Za zaštitu životne sredine je planirano 33 miliona dinara, koja će biti utrošena za projektovanje, proširenje i izgradnju fekalne kanalizacije na Divčibarama. Za putnu infrastrukturu je planirano 358.293.500 dinara. Za razvoj sporta i omladine je planirano 17.200.000 dinara, a najznačajnija pozicija je izgradnja sportskih i dečjih igrališta u stambenim naseljima i javnim površinama.
 5. Utvrđen je predlog Kadrovskog plana u Gradskoj upravi Valjevo, Zajedničkom pravobranilaštvu, službi budžetske inspekcije i službi interne revizije grada Valjeva.
 6. Data je saglasnost na drugu izmenu i dopunu programa korišćenja subvencija JKP „Polet“ za 2020. godinu.
 7. Data je saglasnost na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP „Vodovod Valjevo“ za 2020. godinu.
 8. Razmotren je izveštaj o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda za 2019. godinu
 9. Data je saglasnost na izmene i dopune programa upravljanja i održavanja seoskih vodovoda
 10. Razmotren je izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Vodovod Valjevo“ za 2020. godinu.
 11. Razmotren je izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Polet“ za 2020. godinu
 12. Razmotren je izveštaj o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2020. godinu.
 13. Razmotren je izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Vidrak“ za 2020. godinu
 14. Razmotren je izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Toplana-Valjevo“ za 2020. godinu
 15. Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu – druga izmena
 16. Utvrđen je predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koje će obavljati „Agrorazvoj-valjevske doline“
 17. Izmenom i dopunom odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece utvrđuje se novo pravo na novčanu naknadu u iznosu od 40.000 dinara za prvorođeno dete, čije majke privaljene na teritoriji grada Valjeva.
 18. Izmenjena je Odluka o manjim montažnim objektima privremenog karaktera
 19. Izmenjena je Odluka o čuvanju i održavanju Znamenitog metsa „Brankovina“
 20. Razmotren je predlog zaključka o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“
 21. Razmatrano je rešenje o davanju saglasnosti na odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Sve ove odluke će se naći pred odbornicima Skupštine grada Valjeva, a nakon toga će biti objavljene u Službenom glasniku grada Valjeva.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort