Sednica Gradskog veća 1. decembra

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici, razmatrali su predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i predlog programa javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

Gradsko veće grada Valjeva poziva zainteresovane građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Rok za sprovođenje rasprave, važne informacije o aktivnostima koje se planiraju u okviru javne rasprave, informacije o načinu dostavljanja predloga, sugestija, inicijativa i komentara, kao i drugi podaci od značaja za sprovođenje javne rasprave, sadržani su u Programu javne rasprave, koji je sastavni deo javnog poziva. Javni poziv, sa Programom javne rasprave i nacrtom Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu, biće objavljen na internet stranici grada Valjeva : www.valjevo.rs

Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu sprovodi se u periodu od 1 – 15. decembra 2020. godine. Inicijative, predlozi, sugestije i komentari za izmene i dopune nacrta se mogu dostaviti na elektronsku adresu: budzet.pitanja@valjevo.org.rs , na adresu grad Valjevo, Karađorđeva br.64, sa naznakom „Predlozi za izmene i dopune Nacrta Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu ili se mogu predati na pisarnici Gradske uprave grada Valjeva. Po završetku javne rasprave Gradska uprava, odnosno Komisija koju će obrazovati gradonačelnik će analizirati primedbe, predloge i sugestije i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i biće objavljen na internet prezentaciji grada Valjeva.

U nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu ukupni planirani prihodi iz budžeta grada Valjeva za 2021. godinu iznose 2.947.000.000,00 dinara.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković naveo je neke od programa i investicija koje su planirane u budžetu Grada za 2021. godinu.

„Što se tiče rashoda, u okviru programa 3 – Lokalni ekonomski razvoj, programska aktivnost unapređenje privrednog investicionog ambijenta planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 171.150.000,00 dinara, a odnose se na ulaganje u industrijsku zonu. U okviru programa 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, planirana su sredstva za rekonstrukciju i izgradnju uličnih puteva, održavanje infrastrukture i finansiranje troškova javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, kod redovnog održavanja ulica i za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića, kao i izgradnju parkinga u Karađorđevoj ulici, u iznosu od 394.293.500 dinara.

Planirana su sredstva za dva nova programa u okviru Socijalne i dečije zaštite u ukupnom iznosu od 209.172.000 dinara i to: pravo na besplatne udžbenike za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, čiji su roditelji korisnici prava na novčanu pomoć ili dečijeg dodatka, kao i prava na novčanu pomoć za svako prvo rođeno dete u porodici, u jednokratnom iznosu od 40.000 dinara. Pravo na besplatne udžbenike je planirano da se primenjuje od školske 2021/2022. godine.

Kod programa Zdravstvene zaštite, planirana su sredstva za investiciono održavanje ambulante na Divčibarama u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

U okviru planiranih sredstava za funkcionisanje Ustanove za fizičku kulturu „Valis“- program 14 planirana su određena sredstva kao i dotacije klubovima i udruženjima u oblasti školskog takmičarskog sporta i sportskih manifestacija, a takođe i sredstva za sanaciju betonskih ploča SRC „Petnica“i sanaciju i rekonstrukciju krova u Hali sportova i za nabavku koševa. U stambenim naseljima i javnim površinama, za izgradnju i rekonstrukciju sportskih i dečijih igrališta planirana su sredstva u iznosu od 17.000.200.000,00 dinara. U zavisnosti od epidemiološke situacije i priliva sredstava u budžet, težićemo da se izdvojena sredstva za sport i kulturu uvećaju. Za sportsku salu „Partizan“ u okviru programa 17 koji se odnosi na Energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, biće izdvojeno 21.000.000 dinara „, naglasio je gradonačelnik Gojković.

Razmatrana je i Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi i nacrtu odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta pomenute odluke. Javni poziv, sa Programom javne rasprave i nacrtom biće objavljeno na internet stranici grada Valjeva: www.valjevo.rs

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 1 – 15. decembra 2020. godine.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari u vezi nacrta, mogu se dostaviti na elektronsku adresu: slavica.pavlovic@valjevo.org.rs , na adresu grad Valjevo, Karađorđeva br. 64, sa naznakom „Predlozi za izmene i dopune Nacrta Odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi i nacrta Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama“ ili se mogu predati na pisarnici Gradske uprave grada Valjeva.

Boravišnu taksu korisnik usluge plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj koji se nalazi na teritoriji grada Valjeva u iznosu od 80 dinara i primenjuje se od 1. januara 2021. godine. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se ovom izmenom utvrdi jednistven iznos boravišne takse za celu teritoriju grada Valjeva, što do sada nije bio slučaj, jer su za plaćanje boravišne takse postojale tri kategorije.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort