Saopštenje opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Požega

Poštovani građani, u skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji RS, predsednika RS, predsednika Narodne skupštine RS i predsednika Vlade RS, Štab za vanredne situacije opštine Požega, donosi NAREDBU:

  • Opštinskoj upravi Požega- Odeljenju za društvene delatnosti izdaje se naredba ZA SPROVOĐENjE MERA ZA PREKID RADA SVIH PREDŠKOLSKIH I OBRAZOVNIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
  • Javnom prevozniku na teritoriji opštine Požega izdaje se naredba ZA SMANjENjE- REDUKCIJU OBIMA PREVOZA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA OD PONEDELjKA, 16.03.2020., I NjEGOVO STAVLjANjE NA LETNjI REŽIM VOŽNjE, DVA POLASKA DNEVNO.
  • Opštinskoj upravi Požega- Odeljenju za inspekcijske poslove, izdaje se naredba ZA SKRAĆENjE RADNOG VREMENA UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ( RESTORANA, KAFIĆA, BAROVA I DRUGIH UGOSTITELjSKIH OBJEKATA) OD 8:00 DO 20:00 ČASOVA. ZA VREME RADNOG VREMENA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA DOZVOLjENO JE PRISUSTVO NAJVIŠE 50 LICA.
  • Direktoru ustanove Sportsko- kulturni centar Požega, izdaje se naredba ZA PREKID RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA I ODRŽAVANjE SPORTSKIH, TURISTIČKIH I KULTURNIH DOGAĐAJA I MANIFESTACIJA.
  • Svim pravnim licima i preduzetnicima izdaje se PREPORUKA ZA OMOGUĆAVANjE RADA OD KUĆE TEŠKIM HRONIČNIM BOLESNICIMA I LICIMA STARIJIM OD 60. GODINA.
  • Opštinskoj upravi Požega- Odeljenju za inspekcijske poslove, izdaje se naredba da u koordinaciji sa republičkom sanitarnom inspekcijom vrši pojačan nadzor NA SVIM OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA KOJI PRIMAJU VIŠE OD 50 OSOBA, U SKLADU SA ODLUKOM VLADE RS OD 15. MARTA.
  • Crvenom krstu Požega, izdaje se naredba da vrši DISTRIBUCIJU TOPLIH OBROKA, LEKOVA I OSTALOG NA KUĆNU ADRESU STARIJIH I BOLESNIH KORISNIKA.
  • Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Požega izdaje se naredba DA SE STAVE NA RASPOLAGANjE OPŠTINSKOM ŠTABU ZA VANREDNE SITUACIJE ZA SVE POTREBNE RESURSE.
  • Načelniku Štaba za vanredne situacije, izdaje se naredba DA U CILjU KOORDINACIJE SA GRAĐANIMA PRILAGODI RAD POZIVNOG CENTRA NA BROJ TELEFONA 031/3816-401, RADI PRUŽANjA INFORMACIJA ZA POMOĆ GRAĐANIMA.

U Požegi, 16. marta 2020. godine.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *