Romi u začaranom krugu bede odlučuju da obrazovanje zamene radom

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022.

Dvojezični tekst

Istraživanja pokazuju da od 100 romskih učenika, 66 završi osnovnu školu. Samo njih 25 odluči se da upiše srednju školu i manje od jednog učenika uspeva da završi višu ili visoku školu.

Jedan od razloga za to nalazi se u činjenici što se mnoge romske porodice bore sa siromaštvom i teškim uslovima života, pa deca napuštaju školovanje kako bi doprinosili egzistenciji porodice.

Predsednik Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica Ljuan Koko nedavno je kazao da siromaštvo vodi ka stvaranju „začaranog kruga bede“. To često znači da ne mogu da nastave školovanje jer su siromašni, ne mogu da se zaposle jer nisu završili školu i onda ne mogu da obezbede bolje stambene uslove za sebe i svoju porodicu. Taj začarani krug bede u kom se nalazi romska zajednica traje decenijama“, objašnjava Ljuan Koko.

Drugi problem romske dece je diskriminacija u školskoj sredini. Velika prepreka na putu obrazovanja su i maloletnički brakovi. Skoro svaka druga romska devojčica između svoje 15. i 19. godine napusti školsku klupu zbog udaje i zasnivanja porodice.

Zato su iz Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine stavili poseban fokus na obrazovanje romskih devojčica.

Rodimata sikaven te katar 100 rromane sikamnimatarja, 66 agorisaren fundosko sikavimasko than. Lendar, 25 čhinaven te ramosarenpes ando maškarutno sikavimasko than thaj majcîrra katar jekh sikamno aresel te agorisarel majvučo jal vučo sikavimasko than.

Jekh katar rezonurja pale godova araćhelpes ando fakto kaj butimašće rromane familije marenpes e čorrîmava thaj phare trajimašće čhinavimatenca, thaj e čhavorra mećhen o sikavipe sar den piro kotor bućarimasko pala trajisaripe familijako.

Prezidento Maškaresko pale edukacija e Rromenđi thaj etnikane amalimatengo Ljuan Koko ande paluni vrjama mothoda kaj o čorrîpe inđarel džiko ćerdipe “čudurimasko angrustijalipe čorrîmasko.” Godova butimasa sikavel kaj naštik te lundžaren sikavipe thaj sićope odolaći kaj si čorre, naštik te theren bućaripe odolaći kaj či agorisardine sikavimašće thana thaj aska naštik te theren majlačhe bešavimašće čhinavimata pala peste thaj pire familije. Godova čudurimasko angrustijalipe čorrîmasko ando savo si o rromano amalipe lundžarenpes dešbršutnimatenca”, vaćarel Ljuan Koko. Aver pharipe rromane čhavorrendar si diskriminacija ando sikavimasko trujalipe. Baro ačhadipe po drom sikavimasko si vi ciknebršešće unsurimata. Sa jekh aver rromani čhejorri maškar pire 15 thaj 19 brša mećhel e sikavimaski skamija palo unsuripe thaj fundosaripe familijako. Odolaći andar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar čhutine ulado thaj baro lesamalipe po sikavipe thaj sićope rromane čhejengo.

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *