Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje raspisao konkurse za opremu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje raspisao je tri konkursa za dodelu sredstava za nabavku opreme, realizaciju programa i prevoz učenika.Sva tri konkursa otvorena su do 17. marta.

Za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Vojvodine namenjeno je ukupno 70 miliona dinara. Od toga je osnovnim školama namenjeno 44.800.000 dinara, srednjim 16.100.000, đačkim domovima 3.700.000, a predškolskim ustanovama 5.400.000 dinara. Pored opreme za obrazovanje, ovim konkursom obuhvaćena je i nabavka opreme za bezbednost, za fizičko vaspitanje, likovnu umetnost, muzičku kulturu, računarske, te opreme za smeštaj, to jest nameštaja i kuhinjske opreme.Uz škole i đačke domove, na ovaj konkurs mogu da se jave i jedinice lokalne samouprave kao osnivači predšolskih ustanova.

Konkurs, vredan 34.914.000 dinara, raspisan je za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja. Od tog novca za projekte podizanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u cilju modernizacije, stručnog usavršavanja kadra, podrške inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju, podrška deci iz osetljivih grupa, sa smetnjama i invaliditetom ili darovitoj deci, kao i negovanju multikulturizma, namenjeno je 700.000 dinara. U ime predškolskih ustanova za ova sredstva mogu da konkurišu lokalne samouprave.

Za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja namenjeno je 14.679.000 dinara. Od toga za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i regionalne centre za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za programe i projekte osnovnog obrazovanja namenjeno je 6.340.000 dinara,a za programe i projekte srednjeg obrazovanja 3.296.000 dinara. Udruženjima je za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja namenjeno 2.648.000 dinara, a za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja 2.395.000 dinara.

Na ovom konkursu mogu da učestvuju državne osnovne i srednje škole i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, sa sedištem u Vojvodini, kao i udruženja koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja. Prioritet prilikom raspodele sredstava imaće programi, odnosno projekti koji se odnose na obuku za korišćenje interaktivnih tabli, odnosno programi i projekti za čiju realizaciju su potrebne interaktivne table.

Za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda namenjeno je 2.375.000 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju domovi učenika srednjih škola, škole sa domom učenika, specijalne škole sa domom učenika, učenički centri, učenička odmarališta i učenički kulturni centri. Ovaj novac može se trošiti za organizovanje susreta domova učenika u Vojvodini, realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta, realizaciju raznih manifestacija, uvođenje i održavanje standarda i za druge programske aktivnosti i projekte, u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

Za prevoz srednjoškolaca 183.000.000 dinara

Za regresiranje prevoza srednjoškolaca ove godine Pokrajina je odvojila 183.000.000 dinara. Ovim novcem će se finansirati i sufinansirati prevoz srednjoškolaca koji međugradskim linijama svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad.Pravo da učestvuju na ovom konkursu imaju sve opštine i gradovi iz Vojvodine.

U okviru ovog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola namenjeno je 700.000 dinara, i to 600.000 za osnovce i 100.000 dinara za srednjoškolski nivo. Za ovaj novac mogu da konkurišu škole-domaćini okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski jezik) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku.

Za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih namenjeno je 1.900.000 dinara, za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola koje realizuju dvojezičnu nastavu namenjeno je 4.560.000 dinara . Za programe i projekte škola koje izdaju u zakup prostor, a zakupninu uplaćuju u budžet APV, namenjeno je 10 miliona dinara.

D. Devečerski / INFO 24 / Foto: Dnevnik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort