Podvala žutog pravosuđa: Zelenović izmakao pravdi

Apelacioni sud usvojio žalbu bračnog druga okrivljenog šabačkog gradonačelnika i oslobodio ga optužbe za proneveru budžeta.

Na današnjoj, hitnoj preskonferenciji u Gradskoj kući u Šapcu, šabački gradonačelnik Nebojša Zelenović je saopštio da je oslobođen optužbe za nenamensko trošenja budžetskih sredstava grada tokom 2015. godine. On je novinarima pokazao presudu Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom su preinačene čak dve presude u krivičnom postupku koji je vođen protiv njega – presuda Osnovnog suda u Šapcu od 15. novembra 2018. godine i Višeg suda u Šapcu od 9. decembra 2019. godine.

Ja sam nevin čovek. To je zvanično potvrdio Apelacioni sud. Tri godine protiv mene je u Šapcu vođen montirani sudski proces, da bi se diskreditovali i ja i ovaj grad – izjavio je Zelenović, koji se pred novinarima pojavio u pratnji svojih najbližih saradnika.

Krivičnu prijavu protiv šabačkog gradonačelnika podnela je Državna revizorska institucija (DRI), koja je prilikom kontrole poslovanje grada utvrdila ogroman broj nepravilnosti u raspolaganju gradskim budžetom, među kojima je bio veći broj preuzetih obaveza bez verodostojne dokumentacije, bez zaključenog ugovora ili bez sprovođenja javne nabavke i poštovanja zakonskih procedura. Osnovno javno tužilaštvo u Šacu potom je podiglo optužnicu, koja je Zelenovića teretila da je u uračunljivom stanju i svestan zabranjenosti svog dela, odobrio plaćanje rashoda od 604,5 miliona dinara, što je za 34,3 miliona bilo više od planiranog iznosa od 570,2 miliona.

Dva puta je Nebojša Zelenović bio osuđen u Višem sudu u Šapcu za nenamensko trošenje budžetskih trošenje. Na poslednjem ročištu u ovom sudu, u obnovljenom postupku, tokom kojeg je obavljeno dodatno materijalno-finansijsko veštačenje, Zelenovićevi pravni zastupnici su isticali da je za njegovo krivično gonjenje nastupila i relativna i apsolutna zastarelost. Šta su napisali u žalbi, predstavnicima medija danas je ostala enigma, jer su od šabačkog gradonačelnika na uvid dobili samo fotokopiju prve strane presude Apelacionog suda u Novom Sadu.

A na toj strani se kaže da je Apelacioni sud, u trećestepenom krvičnom veću, sastavljenom od sudije Dušana Vojvodića, kao predsednika, i sudija Dragoljuba Vujasinovića i Zdenke Stakić, kao članova veća, usvojio žalbe bračnog druga (!?) okrivljenog Nebojše Zelenovića i njegovih branilaca Miloša Paligorića i Bojana Grahovca, advokata iz Beograda, i odbio optužbu da je u uračunljivom stanju… Iako su pojedini novinari na KZN tražili da Zelenović pročita izreku presude, on je slučajno ili namerno preskočio upravo deo vezan za žalbu supruge, pa je javnost ostala uskraćena za odgovor kakva je uopšte bila njena uloga u ovom procesu!

Šabački gradonačelnik novinarima nije odgovorio ni na pitanje da li će njegova stranka Zajedno za Srbiju, koja je još u septembru proglasila bojkot republičkih izbora, učestvovati na lokalnim izborima u Šapcu, kao što se sve otvorenije govori, a za što su ga, uostalom, prozvali i članovi pokreta „1 od 5 miliona“, optužujući ga za političku mimikriju.

Odluku još nismo doneli, ali ne brinite, ona će svakako biti dobra. Ne dobra, nego čak odlična – izjavio je Zelenović. Odbio je da odgovori i na najednostavniji način, sa „da“ ili „ne“, na čemu su novinari takođe insistirali.

Grad Šabac je u 2015. godini, prema nalazu DRI, nepravilno preuzeo obaveze i izvršio rashode u iznosu od 590.928.000 dinara i 44.113 evra, od čega za plate, dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca 4.601.000 dinara; obaveze veće u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 297.389.000 dinara; obaveze čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim propisima od 86.199.000 dinara; obaveze bez verodostojne dokumentacije od 89.741.000; obaveze bez zaključenog ugovora ili drugog akta od 31.840.000 dinara; obaveze po osnovu dotacija udruženjima građana, verskim zajednicama, sportskim organizacijama od 22.630.000 dinara; obaveze bez sprovođenja javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki u iznosu od 42.585.000 dinara i 44.113 evra…

DRI je utvrdila i da grad Šabac nije u potpunosti uspostavio efikasan sistem internih kontrola, što je dovelo do niza nepravilnosti. Između ostalog, evidencija nepokretnosti u vlasništvu grada nije imala podatke o katastarskoj parceli, površini i drugim potrebnim elementima, nije izvršen fizički popis zgrada i građevinskih objekata (ukupno 34), kao i stanova (78) kod kojih je nosilac prava korišćenja grad, niti je utvrđivan ni naplaćivan zakup tih stanova, dok je popis potraživanja i obaveza bio izvršen na osnovu analitičkih evidencija bez prethodnog usaglašavanja.

Mačvanski Info / Srbija Danas / Foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *