PKS: Privreda nastavlja da funkcioniše u uslovima vanrednih okolnosti

Povodom uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled širenja zaraze COVID-19 i nakon sastanka Kriznog štaba za otklanjanje štetnih posledica po privredu, Privredna komora Srbije obaveštava svoje članice da:

Privreda nastavlja da funkcioniše u uslovima vanrednih okolnosti, u skladu sa donetim merama Vlade i povećanim merama zaštite

 Pozivamo privredna društva i preduzetnike da svoje poslovanje organizuju u skladu sa mogućnostima, u cilju nastavka proizvodnje, transporta i trgovine, poštujući opšte mere prevencije zaraze, koristeći pogodnosti rada od kuće i štiteći zaposlene koji spadaju u rizične grupe

 Transportne kompanije, hoteli, ugostiteljski objekti i druge uslužne delatnosti nastavljaju sa radom, prateći uputstva koja su donela poslovna udruženja, uz poštovanje mera Vlade i preporuka zdravstvenih institucija

Spoljnotrgovinska aktivnost se nastavlja, uz poštovanje privremene mere Vlade o ograničanju izvoza precizno definisanih životnih namirnica, sredstava za ličnu higijenu i medicinske opreme

Kapaciteti Privredne komore Srbije u nedeljama koje nam predstoje biće u funkciji rešavanja svakodnevnih izazova sa kojima se vi suočavate u novim okolnostima izazvanih korona virusom. Na raspolaganju su vam matična udruženja, najbliže regionalne i gradske komore na terenu, a inicijative  i informacije o problemima koji zahtevaju najhitnije rešavanje možete dostaviti na mejl ppo@pks.rs<mailto:ppo@pks.rs>. Kontakt osoba je Kristina Đurić, direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti privrede (telefon 066 875 12 35).

Za savete, objašnjenja, dodatne informacije i prijave problema u poslovanju dostupan je i naš info servis COVID 19:  mejlom covid19@pks.rs<mailto:covid19@pks.rs> ili posredstvom telefona 0800 808 809 (dežurni telefon od 22 do 8 časova je 066 875 05 66).

O postojećim i novim merama Vlade, kao i preporukama poslovnih asocijacija, u uslovima vanrednog stanja, možete se informisati i na internet prezentaciji Privredne komore Srbije https://pks.rs/strana/covid-19-info-servis-za-privredu.

U prilogu Vam radi informisanja dostavljamo pregled aktivnosti PKS u protekloj nedelji nakon pojave korona virusa, odluku  Gradskog štaba za vanredne situacije o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada Beograda, kao i UREDBU o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU

o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:
1) trajanje radnog vremena;
2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Član 3.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:

 • da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
 • omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
 • odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Član 4.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj110-2517/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine
Vlada Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.
Prvi potpredsednik Vlade,
Ivica Dačić, v.d.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Gradski štab za vanredne situacije proglasio vanredno stanje na teritoriji grada Beograda

Gradski štab za vanredne situacije grada Beograda doneo je na večerašnjoj sednici Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada Beograda u skladu sa Zakonom o odbrani, odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije

Gradski štab za vanredne situacije doneo je više naredbi koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19 na teritoriji grada Beograda:

 • Sekretarijatu za javni prevoz izdata je naredba za smenjenje obima javnog gradskog prevoza na teritoriji grada Beograda od utorka, 17. marta 2020. godine i njegovo stavljanje na subotnji režim vožnje, uz ukidanje svih noćnih linija.
 • Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu za prekid rada svih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Beograda.
 • Od ponedeljka, 16. marta 2020. godine Sekretarijatu za privredu naloženo je sprovođenje naredbe za skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova i ostalih ugostiteljskih objekata) od 8 do 20 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset lica.
 • Sekretarijatu za socijalnu zaštitu izdata je naredba za zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle i starije.
 • Sekretarijatu za sport i omladinu izdata je naredba za prekid rada svih sportskih obejakata na teritoriji grada Beograda.
 • Načelniku Gradske uprave izdata je naredba za omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina.
 • Data je naredba Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije sa građanima da prilagodi rad Beogradskog pozivnog centra u cilju pružanja informacija za pomoć građanima, kao i da koordinira rad sa opštinskim štabovima za vanredne situacije i opštinskim pozivnim centrima. Cilj osnivanja ovih centara je organizovanje pomoći najstarijim sugrađanima kao što je donošenje namirinica i lekova na kuću i organizovanje lekarske pomoći.
 • Sekretarijatu za poslove komunalne milicije i Sekretarijatu za inspekcijske poslove izdata je naredba za pojačani nadzor na svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije od 15. marta.
 • Gradski štab za vanredne situacije naložio je svim komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije na teritoriji Beograda da na svojoj teritoriji angažuju poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite na poslovima zaštite i spasavanja.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *