Paunović: Žrtve nasilja imaju poverenje u državu

Obraćajući se prisutnima na javnom slušanju „Sprečavanje nasilja nad ženama“ direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da je Republika Srbija pokazala ozbiljnost u nastojanju da se ispune sve domaće i preuzete međunarodne obaveze na polju zaštite i sprečavanja nasilja nad ženama.

Paunović je tom prilikom podsetila da, pored CEDAW konvencije koja jeste
ključni dokument donet pod okriljem UN-a koji se bavi sprečavanjem svih
vidova diskriminacije žena, odredbe o položaju i pravima žena sadrži
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Konvencija o pravima
osoba sa invaliditetom.

U prethodnom, vrlo dinamičnom periodu, kroz saradnju sa ugovornim telima, Srbija je dobila preporuke koje se tiču daljeg unapređenja položaja žena, objasnila je Paunović.

Kako navodi, od ukupno 392 preporuke različitih mehanizama i Saveta za
ljudska prava, 95 se odnosi na položaj žena, a od tog broja 42 se neposredno
odnosi na nasilje nad ženama.

Paunović je istakla da Vlada Srbije redovno izveštava CEDAW komitet o
aktivnostima koje se preduzimaju na sprovođenju ove konvencije. Jedna od preporuka ovog komiteta je bila i efikasno donošenje i sprovođenje
zakona kojim će se sprečavati nasilje u porodici, rekla je ona.

U svom obraćanju Paunović je navela da prelomnu tačku, koja je posebno
značajna na polju zaštite od nasilja u porodici, predstavlja donošenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, upravo sa ciljem pružanja valjanog odgovora u pogledu prevencije od nasilja i unapređenja koordinacije i saradnje kod pružanja adekvatnog odgovora nadležnih službi.

O efektima ovog zakona sada možemo pouzdano govoriti, rekla je Paunović,
dodajući da prema podacima Ministarstva pravde od početka primene zakona od juna 2017. godine razmatrano je više od 119 hiljada slučajeva nasilja u porodici.


Paunović je posebno naglasila da je za dve godine primene ovog zakona
Ministarstvo unutrašnjih poslova izreklo preko 15 hiljada hitnih mera
privremenog udaljenja učinioca iz stana, i preko 35 hiljada hitnih mera
privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i da joj prilazi.

Paunović je podsetila da smo u ovoj godini izgubili 28 ženskih života i to
pokazuje da, pored rada i saradnje, moramo još više da podižemo svest
celokupnog društva o značaju sprečavanja i prijave, naglašavajući da je
posebno važno kontinuirano podizati svest o potrebi prijavljivanja jer je to
prvi važan i neophodan korak da do reagovanja nadležnih institucija dođe.

Mislim da smo efikasnim reagovanjem nadležnih institucija uspeli da
vratimo poverenje u reči da država neće tolerisati nasilje i da će nasilnici
dobiti zasluženu kaznu, zaključila je Paunović.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *