Olakšica za taksiste, solidarna pomoć Predškolskoj ustanovi, plaćanje usluga za angažovanje u vanrednoj situaciji

Sto deveta (vanredna) sednica Gradskog veća grada Kraljeva pred većnike je iznela tri tačke za razmatranje i usvajanje.

Gradsko veće je donelo Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt odluke o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava i kojim se upućuje Javni poziv za učešće na javnoj raspravi.

Kako je objasnio gradonačelnik, u razgovoru sa predstavnicima taksi udruženja, grad Kraljevo je pokrenuo inicijativu za umanjenje gradske administrativne takse koja se odnosi na ostvarenje tehničkih uslova za vozila koja se koriste u taksi saobraćaju, koja je do sada iznosila 6.000 dinara.

„Naš predlog je da ona ubuduće iznosi svega 3.000 dinara. Na taj način bismo pomogli legalnim taksi prevoznicima i udruženjima koji rade u našem gradu i omogućili im da imaju manji teret. Umesto 6.000 dinara, ona će, ukoliko se slože odbornici Skupštine grada, iznositi 3.000 dinara. Mislim da ćemo na taj način njihov položaj poboljšati. Ne možemo sa jedne strane da imamo legalna taksi udruženja, legalne taksiste, koje ćemo opterećivati velikim administrativnim taksama, a da sa druge strane divlji taksisti svakodnevno rade, ne plaćaju nikakve nadoknade ni gradu ni državi, i sav prihod ide isključivo u njihov džep. Mi ćemo omogućiti da oni koji rade legalno imaju uslove za to, a sve koji ne rade legalno, u saradnji sa lokalnim inspekcijskim službama i inspekcijskim službama Raškog upravnog okruga i Prekršajnim sudom ćemo procesuirati u skladu sa zakonom i svim drugim normama“, obrazložio je gradonačelnik.

Gradski većnici su doneli i Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 3.058.500 dinara za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenima u Predškolskoj ustanovi „Olga Jovičić Rita“, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije.

„S tim novcem ćemo uplatiti solidarnu pomoć za 366 radnika Predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“ u iznosu od 5.000 dinara neto. Svi koji su zaposleni u Predškolskoj ustanovi, bilo da su na stalnom radu, na određeno vreme, na privremeno-povremenim poslovima, ili da se nalaze na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu, dobiće pomoć od grada od 5.000 dinara“, rekao je Terzić.

Većnici su doneli i Rešenje o preusmeravanju aproprijacija korisnika budžeta u iznosu od 26.780.000 dinara radi uravnoteženja rashoda u pogledu nedostajućih sredstava za izmirenje obaveza prema JKP „Putevi“ Kraljevo.

Prema rečima gradonačelnika, za vreme vanredne situacije tokom juna, jula i avgusta ove godine, JKP „Putevi“ Kraljevo je obavilo brojne poslove na rekonstrukciji puteva, mostova, na osposobljavanju kompletne putne infrastrukture na teritoriji grada Kraljeva, a za to vreme nisu dobijali nadoknadu iz budžeta grada Kraljeva.

„Nadzorni organ je konstatovao izvedene radove sa iznosima sredstava i mi sada obezbeđujemo finansijska srestva kako bismo platili sve usluge ovom javnom komunalnom preduzeću“, rekao je predsedavajući Gradskog veća i još jednom zahvalio JKP „Vodovod“, „Putevi“, „Čistoća“, koji su se angažovali za vreme vanredne situacije, koji su sve svoje kapacitete uspeli da osposobe i da ih angažuju kako bismo pomogli svojim građanima“, rekao je dr Predrag Terzić uz konstataciju da je vreme da grad Kraljevo i plati za te obavljene usluge.

INFO 24 / Foto: Facebook stranica Др Предраг Терзић

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *