Održana sednica Gradskog veća grada Valjeva

Danas je održana 85. sednica Gradskog veća grada Valjeva, na kojoj su prihvaćeni izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP-a „Vodovod“, „Toplana“, „Vidrak“ i „Polet, za period od 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine.
Utvrđen je predog Odluke o upravljanju pijacama, kojom se uređuju uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja pijacama i pružanja usluga na njima na teritoriji grada Valjeva, vrste, naziv i lokacije pijaca, opremanje, održavanje, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme, uslovi i način obavljanja prometa robe, obaveze prodavca, mere zabrane i uslovima pod kojima se može uskratiti pružanje pijačnih usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti, način obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju delatnosti i obaveze vršioca delatnosti u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju usluge, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

Delatnost upravljanja pijacama na teritoriji grada Valjeva obavlja JKP „Polet“, koje je dužno da ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti kadrova i tehničkog kapaciteta koji su potrebni za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja pijacama, propisane Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti.
Prihvaćen je predlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne milicije i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Valjeva, kao i Odluka o oblicima i načinu saradnje Odeljenja komunalne milicije Gradske uprave Valjeva sa ovlašćenim organizacijama i vršiocima delatnosti.

Takođe, prihvaćen je predlog Programa organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva za period 2023 – 2027. godina. U okviru planiranih potreba grada Valjeva za taksi prevozom, utvrđen je optimalan broj od 360 taksi vozila i 17 lokacija taksi stajališta sa 85 taksi mesta određenih od strane Gradske uprave Valjeva, odeljenja nadležnog za poslove tehničke regulacije saobraćaja.
Utvrđena je odluka o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare.

Data je saglasnost na Odluku o izmenama statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo.
Razmatran je predlog Programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva za 2023. godinu. Ovim programom, utvrđuju se ciljevi, mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti rada, rokovi, finansijska sredstva i odgovorni subjektu za sprovođenje istih, predviđeni zakonskim i podzakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.
Članovi Gradskog veća, prihvatili su predlog rešenja o poništavanju Rešenja komunalnog inspektora Odeljenja za inpekcijske poslove Gradske uprave grada Valjeva, a razmatrani su i prihvaćeni predlozi rešenja o poništavanju lokacijskih uslova za izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Birčaninovoj ulici, o odbacivanju prigovora republičkog inspektora podnetog na urbanistički projekat za izgradnju Muzeja Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog u Leliću, kao i o odbijanju žalbe grupe građana izjavljene protiv rešenja Gradske uprave, Odeljenja za urbanizam, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort