Održana konferencija povodom završetka projekta „Živeti zajedno – Unapređenje kanalizacione mreže u romskom naselju Bair“

U Valjevu je danas održana konferencija povodom završetka projekta „Živeti zajedno – Unapređenje kanalizacione mreže u romskom naselju Bair“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Nosilac projekta je bio Grad Valjevo, a partner JKP Vodovod-Valjevo.

U okviru projektu urađena je nova fekalna kanalizaciona mreža u ulicama Milovana Glišića, Alekse Šantića, Bobovčevoj i Šumadijskoj, dok je u donjem kraku Šumadijske ulice postavljena glavna cev, gde su predviđeni prepumpni kućni priključci za korisnike. Rekonstrukcija postojeće fekalne kanalizacione mreže urađena je u ulicama Pop Andrije i Bairskoj. Po završetku radova asfaltirane su sve ulice, osim Bobovčeve, gde je vraćena kocka.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković se zahvalio Evropskoj uniji, koja je sufinansirala projekat iz programa EU PRO, kao i UNOPS-u na realizaciji projekta:

„Realizacija projekta značajna je zbog unapređenja uslova života u naselju Bair, proširenja i poboljšanja gradske komunalne infrastrukture i unapređenja zaštite životne sredine. Za grad Valjevo je bitno svako naselje i svaki deo grada. Bair je blizu centra grada, a nije imao regulisanu postojeću kanalizacionu mrežu. Grad Valjevo će u svojim finansijskim i razvojnim planovima posvetiti više pažnje unapređenju kvaliteta života svih građana. Cilj nam je da sva naselja na teritoriji grada Valjeva budu bolja, lepša, bezbednija i kvalitetnija mesta za život nas i naše dece. Ovde je urađeno 636 metara kanalizacione mreže, priključci i rekonstrukcija postojeće mreže, asfaltirano je šest ulica, osim Bobovčeve koja je zadržala stari izgled na insistiranje građana. Ukupna vrednost radova bila je 24 miliona i 670 hiljada dinara.“

Dragana Novaković, menadžerka sektora infrastrukture u programu EU PRO, istakla je da Evropska unija preko programa EU PRO podržava sveukupan društveno-ekonomski razvoj u 99 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Valjevo, a podrška je između ostalog usmerena i na unapređenje lokalne socijalne infrastrukture kako bi stanovništvo živelo bolje.

„U Valjevu će građani ovog naselja uz unapređenu komunalnu infrastrukturu imati i bolje komunalne usluge, Važno je i to što će projekat doprineti i boljoj zaštiti životne sredine jer će unaprediti upravljanje otpadnim vodama koje će iz ovog naselja biti preusmerene u postrojenje za prečišćavanje. Sve projekte lokalne infrastrukture koje Evropska unija finansira preko programa EU PRO prate i komplementarne aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, a koje se sprovode u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske. Tako će poslovi upravljanja i održavanja na izgrađenoj kanalizaciji otpadnih voda u naselju Bair biti povereni Javno komunalnom preduzeću „Vodovod Valjevo“, a sva prava i obaveze će biti detaljnije regulisani pratećim ugovorom. Dodatno, razmatraju se kriterijumi za subvencionisanje korisnika za priključivanje na kanalizacionu mrežu.“

Direktor JKP „Vodovod Valjevo“ Đorđe Milanović rekao je da će to javno preduzeće, nakon poveravanja poslova upravljanja i održavanja fekalne kanalizacione mreže u naselju Bair od strane Skupštine grada Valjeva, organizovati proces priključenja novih korisnika na kanalizacionu mrežu u skladu sa Odlukom o vodovodu i kanalizaciji grada Valjeva.

Koordinator projekta Nenad Branković iz Gradske uprave Valjevo govorio je o realizovanim aktivnostima projekta i postignutim rezultatima, a posebno je naglasio:

„Od samog početka radova suočili smo se sa brojnim izazovima poput projektno-tehničke dokumentacije koja nije u potpunosti odgovarala situaciji na terenu, nepredviđenih radova usled pojave stenske mase, loših vremenskih uslova, u završnoj fazi radova i sa epidemiološkom situacijom, ali uz dobru koordinaciju i saradnju svih učesnika na projektu radovi su uz produženo trajanje uspešno završeni.“

U ime mesne zajednice Stari grad i meštana Baira skup je pozdravio Aco Petrović, zahvaljujući se Gradu i donatorima na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže, kao i na tome što su dobili nov, kvalitetan asfalt u svim ulicama u kojima su izvođeni radovi.

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže u naselju Bair trajala je od kraja jula 2019. do aprila 2020. godine. Radove je sproveo konzorcijum izvođača koji je predvodio GP „Kompresor Ing“ d.o.o. iz Valjeva. Ukupna vrednost projekta iznosi 234.310 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 150.000 evra, a sufinansiranje grada Valjeva iznosi 84.310 evra.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *