Održana 101. sednica Gradskog veća: Programi poslovanja za 2020. godinu

Na jučerašnjoj 101. sednici Gradskog veća razmatrani su programi rada budžetskih ustanova Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za negovanje tradicije kulture „Abrašević“, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, „Moderne galerije“, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“, Turističke organizacije Valjevo i javnih preduzeća „Vidrak“, „Toplana“, „Polet“ i Stubo – Rovni „Kolubara“. Osim toga, na dnevnom redu bili su i programi poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“ i Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko -Tamnava“ Ub.

Razmatrani programi budžetskih ustanova i javnih preduzeća u Valjevu za 2020. godinu su usvojeni od strane Gradskog veća i isti će biti na razmatranju na sledećem skupštinskom zasedanju.

Foto: Željko Bošković

Utvrđeni su predlozi rešenja i data saglasnost na sledeće odluke: predlog rešenja o ceni vode za Stave JKP „Vodovod“ Valjevo i data saglasnost na Program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda Kukalj, Prskavac, Gornja Grabovica, Žabari, Valjevska Kamenica i Stave. Data je saglasnost na Odluku o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP „Toplana“ Valjevo, kao i saglasnosti na Programe korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za „Polet“ i Stubo–Rovni „Kolubara“. Takođe, Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu opredeljena su sredstva za Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko -Tamnava“ Ub i data saglasnost na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva.

Utvrđen je predlog Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Valjevo, kao i predlog Odluke o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva.

Kada je reč o Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2020. godinu, osnovni cilj je raspodela sredstava ovog fonda kojim se finansiraju programi, odnosno projekti i programske aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u periodu januar-decembar 2020. godine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, zatim Odlukom o budžetu grada Valjeva za ovu godinu i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve od januara 2020. godine. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine obuhvata aktivnosti i projekte, a ukupno planirana sredstva iznose 39.331.000,00 dinara. Za programsku aktivnost Upravljanje zaštitom životne sredine, predviđena su sredstva u iznosu od 6.500.000,00 dinara. Za aktivnost Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine predviđen je iznos od 6.400.000,00 dinara, dok je za aktivnost Zaštita prirode ukupno predviđen iznos od 1.500.000,00 dinara. Ukupno predviđeni iznos od 12.000.000,00 dinara je opredeljen za programsku aktivnost Upravljanje otpadnim vodama, a za aktivnost Upravljanje ostalim vrstama otpada predviđen je iznos od 12.931.000,00 dinara.

Gradsko Veće Valjeva, Foto: Željko Bošković

Utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa „Bosis“ u naseljenom delu Popučke, kao i predlog Odluke o taksi prevozu. Razmatran je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2020. godini.

Gradsko veće odobrilo je isplatu u iznosu od 191.340 dinara Olgi Rakić iz Suvodanja i Milivoju Jakovljeviću iz Sitarica na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja – ovaca od ujeda pasa lutalica.
Kao dopuna dnevnog reda, našao se nacrt lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za ovu godinu.

Opšti cilj LAPZ – a je povećanje zaposlenosti kroz stručnu praksu, javne radove, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima. Za sprovođenje predloženog plana sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara planirana su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu.

INFO 24 / Foto: Željko Bošković

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *