Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica za vreme trajanja vanredne situacije

Na osnovu člana 80. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica“ broj 4/19 u skladu sa članom 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020 i 100/2020) Gradsko veće grada Užica, na sednici održanoj 21.07.2020.godine donelo je

O D L U K U

O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA VREME TRAJANjA VANREDNE SITUACIJE ZBOG OPASNOSTI OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Član 1.

Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica za vreme trajanja vanredne situacije zbog opasnosti od zarazne bolesti COVID-19 i to:

– radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana,

– radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 22.07.2020. godine do prestanka vanredne situacije na teritoriji grada Užica.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Gradskog veća o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica („Službeni list grada Užica“ br.27/2020 od 29.06.2020. godine).

INFO 24 / Nada Dželebdžić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *