Obaveštenje o uvidu u jedinstveni birački spisak

Odlukom predsednika Republike Srbije pr broj 76 od 04.03.2020. godine raspisani su izbori za narodne poslanike, za 26.04.2020.godine.

Odlukom predsednika Narodne skupštine Republike Srbije broj 013-396/20 od 04.03.2020. godine raspisani su izbori za odbornike Skupština gradova/opština u Republici Srbiji, za 26.04.2020.godine.

Na osnovu čl. 14. zakona o jedinstvenom biračkom spisku („sl. Glasnik rs“, br. 104/2009 i 99/2011), Gradska uprava grada Valjeva kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje grada Valjeva obaveštava građane da je izložila deo biračkog spiska za područje grada Valjeva i poziva građane koji imaju prebivalište na teritoriji grada Valjeva da mogu izvršiti uvid u birački spisak i podneti zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku, svakog radnog dana počev od 05.03.2020.god. do 05.06.2020.god. u 24.00 časa, kada organ nadležan za vođenje jedinstvenog biračkog spiska donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani, uz prilaganje zakonom propisanih dokaza za vršenje promena, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom.

Obaveštavaju se građani da mogu najkasnije 30.05.2020.godine, podneti zahtev Opštinskoj/Gradskoj upravi u mestu boravišta, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavaju se građani da mogu najkasnije 30.05.2020.godine, podneti zahtev Diplomatsko-konzularnom predstavništvu, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Pozivaju se maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Uvid u birački spisak građani i podnosioci proglašene izborne liste mogu izvršiti u zgradi Gradske uprave Valjevo, kancelarija br.19, svakog radnog dana, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Obaveštavaju se građani da rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Gradska uprava grada Valjeva do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 05.06.2020.god. do 24.00 časova.

Po zaključenju biračkog spiska građani i podnosioci proglašene izborne liste mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili preko Gradske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu boravišta za interno raseljena lica zaključno sa 17.06.2020.god. do 24.00 časova.

Sve potrebne informacije u vezi biračkog spiska građani mogu dobiti na telefon broj 294 – 788; 294 – 774.

Radi uvida u birački spisak obavezno poneti ličnu kartu.

INFO 24 / Foto: Profimedia

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *