Novim zakonima o Zaštitniku građana i o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja do unapređenja odgovornosti i transparentnosti rada državne uprave

          „Unapređenjem pravnog okvira kojim se definiše rad Zaštitnika građana i uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, unapređujemo odgovornost i transparentost rada državne uprave, ali i jačamo nezavisnost ove dve važne institucije“, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović u Narodnoj skupštini, na početku zajedničkog načelnog pretresa o predlozima zakona o Zaštitniku građana i o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

          Ona je, obrazlažući predloge zakona narodnim poslanicima, poručila da se pred njima nalaze zakonska rešenja na kojima je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo rad pre punih pet godina i koji u sebi sadrže brojna mišljenja, preporuke i stavove kako građana, tako i zainteresovanih organizacija civilnog društva, eksperata OECD/EU SIGMA, kao i samih institucija Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji su aktivno učestvovali u izradi ovih zakonskih rešenja.

          Obradović je navela da se Ministarstvo prilikom izrade oba predloga zakona rukovodilo Venecijanskim principima zaštite i unapređenja institucije ombudsmana, Konvencijom Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima – Tromso konvencijom, Načelima javne uprave Evropske komisije, kao i primedbama i predlozima koji su se pojavili u dosadašnjoj praksi.

          „Značajno unapređujemo nezavisnost Zaštitnika građana kroz jačanje njegovih nadležnosti u pogledu samostalnog postavljanja svojih zamenika i uređivanja stručne službe. Posebnu novinu predstavlja i to što će se i Zaštitnik i Poverenik birati nakon javnog poziva, koji raspisuje predsednik Narodne skupštine, uz obavezu nadležnog skupštinskog odbora da sa kandidatima, pre utvrđivanja predloga za izbor, obavi javni razgovor i omogući im iznošenje stavova o ulozi i načinu ostvarivanja dužnosti obe institucije. Takođe, mandat na koji će se birati i Zaštitnik i Poverenik produžava se novim zakonskim odredbama na period od osam godina, ali bez mogućnosti reizbora“, istakla je Obradović.

          Govoreći o novinama koje donosi Zakon o Zaštitniku građana, ona je navela da će ova institucija Predlogom zakona dobiti nova ovlašćenja, kroz poveravanje poslova Nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, poslova Nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima, uz ranije već poverene poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Takođe, Predlogom zakona omogućava se budžetsko-finansijska nezavisnost Zaštitnika građana, odnosno, uvodi se načelo zabrane smanjenja budžetskih sredstava, osim ako se sredstva smanjuju i drugim budžetskim korisnicima, kako bi se osiguralo delotvorno i efikasno ostvarivanje njegove funkcije, navela je ministarka države uprave i lokalne samouprave. Novinu predstavlja i uređivanje postupka pred Zaštitnikom građana, uvođenjem skraćenog i ispitnog postupka i propisivanjem rokova za postupanje po pritužbama građana.

          Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja unapređuje transparentnost i povećava broj informacija koje treba da sadrži informator o radu, uspostavlja jedinstveni informacioni sistem koji vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i sprečava zloupotrebu prava tražilaca informacija koji pokreću prekršajne postupke bez prethodnog podnošenja žalbi Povereniku.

          „Izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja promovišemo pristup informacijama na proaktivnoj osnovi, podaci iz informatora o radu ažuriraće se u roku od 30 dana i sadržaće informacije za koje postoji najveće interesovanje javnosti. Proširuje se krug lica i organa vlasti na koje se Predlog zakona odnosi, a koji uključuje nove kategorije kao što su javna preduzeća, javni beležnici i izvršitelji, ustanove i organizacije i druga pravna lica koje osniva Republika Srbija, AP ili jedinice lokalne samouprave, uključujući i gradske opštine, ali i drugi organi vlasti na koje se Zakon do sada nije odnosio. Takođe, Povereniku se sada daje operativnije ovlašćenje da izrekne sankcije zbog neizvršenja njegovih odluka, kao i da podnosi zahteve za pokretanje odgovarajućih prekršajnih postupaka“, zaključila je Obradović.

          Narodna skupština započela je danas zajednički načelni pretres o predlozima zakona o  Zaštitniku građana i o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave pozvala je narodne poslanike da, u Danu za glasanje, usvoje predložena zakonska rešenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort