Novi Sad: Sednica Saveta za komunalne delatnosti, većina predloga usvojena

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o Komunalnoj miliciji. Osnovni razlog zbog koga se donosi nova odluka je stupanje na snagu Zakona o Komunalnoj miliciji od ove godine. Osim preimenovanja komunalnih policajaca u komunalne milicionare, ova Odluka je u svom predloženom tekstu implementirala nova zakonska rešenja tako da vršenje poslova Komunalne milicije mogu obavljati komunalni milicionari i bez službene uniforme, zatim kao posao Komunalne milicije propisuje se i vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, data je mogućnost obrazovanja posebne organizacione jedinice u sastavu Komunalne milicije za potrebe unutrašnje kontrole rada komunalnih milicionara i zaposlenih u Komunalnoj miliciji i data su ovlašćenja komunalnih milicionara da u cilju otkrivanja i dokazivanja prekršaja vrše audio snimanja, zaustavljanje vozila i da prikupljaju obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim. Ovim Predlogom odluke detaljno su regulisani odnosi i saradnja Komunalne milicije sa građanima, MUP-om, inspekcijskim službama, upravama, preduzećima, organizacijama i ustanovama Grada.

Članovi Saveta usvojili su i Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini. Predlukom odluke propisano je da će plaćanje trajati do završetka školovanja dece, a najduže do njihove 26. godine života, ukoliko redovno izmiruju jedinstven mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Utvrđeno je da visina umanjenja obaveze plaćanja komunalnih usluga za porodice sa troje, četvoro i petoro dece iznosi 30%, za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece iznosi 40%, dok za porodice za devetoro i više dece iznosi 50%. Umanjenja se odnose na usluge koje pružaju JKP “Novosadska toplana”, JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Čistoća”, a naplaćuje ih JKP “Informatika” preko jedinstvenog mesečnog računa.

Savet je prihvatio Predlog odluke o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period od 2019-2028. godine. Regionalni plan upravnjanja otladom donosi se za period od 10 godina, a ponovo se razmatra svakih pet godina, i po potrebi revidira i donosi za narednih 10 godina. Grad Novi Sad kao nosilac aktivnosti na izradi Regionalnog plana sarađivaće sa Nemačkom razvojnom saradnjom – GІZ ІMRAST u okviru Projekta “Upravnjanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)”, koja će obezbediti i sredstva za izradu Regionalnog plana.

Na današnjoj sednici usvojen je i zajedno sa ostalim predlozima upućen Skupštini grada na dalje razmatranje i Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada. Građevinsko zemljište obuhvaćeno ovim Predlogom odluke nalazi se u severnom delu Grada, duž puta M-7, E-75 i u rejonu radne zone “Rimski šančevi” u K.O. Novi Sad III, a namenjen je za površinu javne namene – kompleks regionalne deponije u Novom Sadu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *