Ministarka pravde Maja Popović razgovarala sa Muamerom Bačevcem

Ministarka pravde Maja Popović razgovarala je sa predsednikom skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Muamerom Bačevcem o aktivnostima i merama čiji je cilj dodatno unapređenje ljudskih prava, imajući u vidu da su one civilizacijski temelj svakog društva i države.

Popović i Bačevac konstatovali su da je dobrom međuresornom saradnjom, ostvaren značajan napredak u oblasti rodne ravnopravnosti, što pozitivnim ocenama potvrđuju i međunarodne institucije.

Ministarstvu pravde pripala je značajna uloga na izmenama i dopunama postojećih strategijskih i normativnih dokumenata i izradi novih dokumenata radi sprečavanja nasilja nad ženama. Ključni izazovi, sa kojima se Ministarstvo pravde suočilo bili su, prvenstveno, pružanje psiho-socijalne podrške devojkama i ženama žrtvama nasilja i trgovine ljudima, a posebno pripadnicama višestruko marginalizovanih grupa.

Ministarka Popović podsetila je da je usvajanje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost i Akcionog plana za njeno sprovođenje, predstavljalo prekretnicu u toj oblasti u Republici Srbiji, uticalo na veće ekonomsko osnaživanje žena i pospešivanje njihovog zajedničkog uključivanja u politički život. Dodala je, takođe, i da je ta senzitivna tematika obuhvaćena revidiranim Akcionim planom za poglavlje 23, u oblasti pravosuđa i osnovnih prava.

Ministarka je predsednika Odbora upoznala sa polnom strukturom u Ministarstvu pravde, i podacima o polnoj zastupljenosti izraženim u procentima, koji govore da je u sastavu ministarstva, uključujući i pravosudne profesije, zastupljen veći broj žena u odnosu na muškarce, osim u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, gde se, od početka primene Prvog Nacoinalnog akcionog plana za primenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji, procenat zastupljenosti žena znatno povećao, naročito na rukovodećim radnim mestima.

Na kraju, ministarka je iznela i podatke o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, i istakla da smo na dobrom putu da zajedničkim delovanjem pravosudnih organa (tužilaštava i sudova), policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova postignemo zajednički cilj, a to je nulta tolerancija na nasilje, a time i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Bačevac je obavestio ministarku da je Odbor Narodnoj skupštini predložio određene preporuke za unapređenje stanja ljudskih i manjinskih prava koja se odnose na prava deteta, rodnu ravnopravnost, osobe sa invaliditetom, borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te zaštitu prava nacionalnih manjina.

Popović i Bačevac postigli su dogovor i oko održavanja periodičnih sastanaka, kao i načina izveštavanja.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort