Kulturno dobro Osečine: Crkva-Spomen kosturnica u Peckoj

Crkva u Peckoj posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice, osvećena je 17. oktobra 1934. godine. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Podignuta je na imanju braće Marković, ratara iz Carine. Na ovom mestu bilo je groblje izginulim ratnicima iz Prvog svetskog rata pripadnika Druge moravske divizije koji su izginuli na Rožnju i okolnim položajima. U tim borbama poginuo je i Vladislav Ribnikar 01. 09. 1914. godine i sahranjen sa ostalim ratnicima. Grob Vladislava Ribnikara nalazi se u crkvenoj porti. U središnjem delu porte severno od hrama nalazi se spomenik podignut u čast palih ratnika, koji su eshumirani sa mesta gde se danas nalazi crkva.

Spomenik je piramidalnog oblika, zidan granitom. Na vrhu je postavljena topovska granata a pri dnu mermerna ploča sa natpisom: “DRUGOVIMA, MORAVSKA DIVIZIJA II POZIVA, 15 SEPTEMBAR 1914.” Iznad ove ploče nalazi se bronzani medaljon.

Inicijativu za podizanje hrama dao je sveštenik Tihomir Petrović, a podignut je dobrotvornim prilozima. Projektnu dokumentaciju radio je arhitekta Momir Korunović. Crkvu je zidao, prema letopisu, majstor Mate Dalmatinac sa družinom. Među velikim dobrotvorima crkve nalazi se i Kralj Petar II  Karađorđević, on je pred Drugi svetski rat crkvi darivao zvono teško 365 kilograma.

U samom hramu pri ulazu sa severne i južne strane nalaze se kripte gde je sahranjeno 300-400 palih ratnika. Sa jugozapadne strane podignuta je zvonara u kojoj se nalazi kripta sa ostacima oko 200 ratnika prenetih iz Pričevića i Stava. Zvonara je trospratna (prva dva sprata zidana su kamenom, a treći opekom). Zidao ju je majstor Miloje Tomić iz obližnje Carine.

Crkva ima osnovu u obliku upisanog krsta, sažetog tipa, sa kupolom koja počiva na četiri masivna pilastra. Kupola je iznutra kružna, a spolja osmostrana sa osam manjih izduženih monofora. Građevina ima tri apside: oltarsku i dve pevničke severno i južno do potkupolnog prostora. Pored ove tri arhitekta je projektovao i dve neuobičajene apside koje je smestio severno i južno od ulaznog portala uz pripratu . U severnoj apsidi smeštena je kosturnica a u drugoj kadionica.

Iznad priprate je manja galerija, urađena kao drvena montažna konstrukcija. Hram je zasveden poluobličastim svodom. Zidovi su omalterisani, okrečeni u belo, a manje površine su živopisane. Na zapadnoj strani istaknut je lučni trem sa dva masivna betonska stuba. Trem se na prednjoj strani završava plitkom kružnom nišom u kojoj je smeštena freska sa likom Isusa Hrista. Crkva je ikonopisao Stevan Čalić slikar iz Šapca. U crkvi se nalazi polilej- veliki luster napravljen od oružja sakupljenog na borbenim oložajima, a izrađen je u Kragujevcu.

Ovaj medijski sadržaj sastavni je deo projekta “Kulturno blago Osečine” koji je finansijski podržan od strane opštine Osečina. Projekat se bavi razvojem kulturnog i umetničkog stvaralaštva, očuvanjem kulturne baštine, kulturnog identiteta, tradicije, običaja i opšteg kulturno istorijskog nasleđa.

Zahvaljujemo se na saradnji Narodnoj biblioteci i direktorki mr Ani Vasiljević, kao i Tursitičkoj organizaciji Podgorina. 

INFO 24 / Foto: FB TO Podgorina

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *