Konferencijom „U pravu si!“ obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

Konferencija „U pravu si!“ predstavlja priliku da sumiramo godinu koja je na izmaku i rezultate koje smo na polju ljudskih prava u njoj postigli, da ukažemo na probleme sa kojima smo se tokom 2019. godine suočavali ali i da dogovorimo plan aktivnosti za narednu 2020. godinu, izjavila je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

Paunović je istakla da je naša država opredeljena da i dalje unapređuje stanje ljudskih i manjinskih prava. To opredeljenje se manifestuje u kontinuiranom unapređenju pravnog i institucionalnog okvira, u povećanju kapaciteta i unapređenju saradnje svih učesnika koji se bave ljudskim pravima u našoj zemlji, kao i ispunjenju preuzetih nacionalnih i međunarodnih obaveza.

Postojeći institucionalni okvir je u odnosu na zaštitu ljudskih prava dobar i ima neophodnu dozu fleksibilnosti koja omogućava promene, kada se za njih ukaže potreba. Upravo ta fleksibilnost, institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, omogućava i formiranje novih tela i podršku inovativnim inicijativama kada je to neophodno. Dobar primer za to je upravo formiranje Vladinog Saveta za praćenje primene preporuka tela UN za ljudska prava.

Prema njenim rečima, naša zemlja je država ugovornica velikog broja univerzalnih i regionalnih instrumenata koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i članica je međunarodnih organizacija koje u fokusu imaju unapređenje ljudskih prava. Preuzeli smo obavezu da veliki broj različitih tela izveštavamo o preduzetim aktivnostima i poštovanju preuzetih obaveza, i ono što želim da istaknem je da je Srbija do sada blagovremeno dostavila sve izveštaje nadležnim međunarodnim telima o sprovođenju preuzetih obaveza.

Srbija je danas i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uniji koja proklamuje vrednosti ljudskih prava kao jednu od svojih osnovnih vrednosti.

Ocena je da je u prethodnom periodu Srbija ostvarila napredak na polju poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava, rekla je Paunović, posebno ističući da su pozitivni trendovi u jačanju privrede, trend u smanjenju nezaposlenosti i rast ekonomske moći stanovništva pozitivno uticali na ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava građana i građanki Srbije.

U prethodnom periodu usvojen je veliki broj zakona, strategija, i drugih dokumenata, a posebno želim da istaknem značaj usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na koji se čekalo skoro dve decenije i efekte primene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ocenila je Paunović.

Kako je objasnila, predstoji nam usvajanje i implementacija nove antidiskriminacione strategije, nakon dobrog iskustva koga smo imali sa prethodnom strategijom, dok borba protiv diskriminacije i podizanje svesti o značaju tolerancije ostaju jedan od naših prioriteta i u narednom periodu.

Manjinska prava su uvek predmet posebne pažnje Vlade Srbije. Četiri godine pratimo sprovođenje Akcionog plana o ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Istakla bih i saradnju koja je ostvarena sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, sa kojima zajedno radimo na efikasnijem ostvarivanju prava ali i na promociji multietičnosti i multikonfesionalnosti kao velikog bogatstva naše zemlje, zaključila je direktorka Kancelarije.

Na današnji dan posebno želim da istaknem saradnju sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava, saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom, udruženjima penzionera i organizacijama koje se bave zaštitom dečijih prava i zaštitom od nasilja u porodici.

Uprkos pozitivnim trendovima svakako postoji potreba za dodatnim naporima na unapređenju položaja posebno osetljivih društvenih grupa, i te teme su za Vladu Srbije prioritet u 2020. godini.

U odnosu na međunarodne obaveze Paunović je podsetila da je Republika Srbija ugovornica osam od devet osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima nastalih pod okriljem Ujedinjenih nacija i da ima obavezu da redovno izveštava komitete i Savet UN za ljudska prava, kao i da periodično učestvuje u interaktivnom dijalogu sa telima UN.

Procese interaktivnog dijaloga i izveštavanja sa telima UN vidimo kao veoma dobru priliku da unapređujemo domaći pravni okvir, da unapređujemo praksu naših organa, i da time dodatno doprinesemo ukupnom unapređenju stanja ljudskih prava u našoj zemlji, ocenila je Paunović.

Sigurna sam da će se izazovi pred nama lakše savladavati i na njih će se lakše odgovarati uz postojanje dijaloga, dobre saradnje i volje svih učesnika, poručila je Paunović.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort