Koko: Neophodno je uvesti romski jezik u škole

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022.

Dvojezični tekst

Uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja je jedan od ključnih prioriteta Predloga strategije razvoja obrazovanja do 2030. godine. Ako više Roma bude završavalo srednju školu, pretpostavlja se da će se veći broj odlučiti da nastavi školovanje na nekom od fakulteta.

Predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne se bore da kvota od jedan odsto pomoću afirmativnih mera bude povećana. Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica nadavno je izjavio da u

procesu uključivanja Romima treba omogućiti da neguju sopstvenu kulturu i jezik i da se ne stide da iskažu poreklo.

-Neophodno je da se u svim školama uvede predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, da se škola i svi drugi učenici naviknu i pristanu da u školi postoje i romski učenici, da oni imaju potrebu da uče svoj jezik, tradiciju, kulturu i istoriju, da se toga ne stide i da školska uprava vodi računa o njihovim potrebama, da se podstiču kroz proces stipendiranja, učenici romske nacionalnosti koji uče svoj jezik ali i da stipendiraju i daju materijalnu podršku i mentorstvo svim romskim učenicima koji žele da nastave školovanje. Te inicijative postoje ali moraju da se od strane države sistemski urede, zaključuje Koko.

Andralunipe katar udžilipe maškarutne sikavimasko si jekh katar semne prioriteturja katar Inkaldipe strategijako palo buhljaripe sikavimasko  džike 2030. brš. Te sa majbaro đindo e Rromengo agorisarel maškarutno sikavimasko than, gîndilpes kaj sa majbaro đindo lendar čhinavena te o sićope thaj sikavipe lundžaren pe varesavo katar fakulteturja.

E manuša andar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar ćeren sa pestar thaj marenpes te o đindo katar jekh procento ažutimasa katar afirmativne mere avel majbarjardo. Ljuan Koko andar Maškar pale edukacija thaj etnikane amalimata ande paluni vrjama inkalda mothodipe te ando proceso inkluzijako e Rromenđe trubul te delpes šajipe te lesamalen korrkorutni kultura thaj čhib thaj te či ladžan te inkalen piro bučumo.

– Trubulipe si te ande sa sikavne thana anelpes o šeho Rromani čhib e elementonenca nacionalne kulturatar, te o sikavno than thaj sa aver sikamne sićon pe godova te ando sikavno than si vi rromane sikamne, te von inćaren trubulipe te sićon piri čhib, tradicija, kultura thaj historija (dumutnipe), te či ladžan godolestar thaj te o sikavno than ortuimasko lel sama pala lenđe trubulimata, te zurjavenpes maškar proceso stipendijako, sikamne rromane nacionostar save sićon piri čhib sar vi te den stipendije  thaj te den materijalno zurjavipe thaj mentoripe sa e rromane sikamnenđe save kamen te lundžaren piro sikavipe thaj sićope. Godola teljardimata si, no musaj te e raštra sistemosa lačharenlen, inkalda o Koko.

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

mersin eskort - eskort - eskort izmir - ankara eskort - escort