Kisić Tepavčević: Program “Garancija za mlade” – podrška mladima u Srbiji

Program “Garancija za mlade” biće podrška mladima u Srbiji, kako bi oni brzo ušli u svet rada, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević na uvodnoj onlajn radionici “Uspostavljanje Garancije za mlade u Srbiji”, kojom je i formalno započet rad na uspostavljanju ovog programa u Srbiji.

Uvodnu konferenciju organizovali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Međunarodna organizacija rada, a u njenom radu učestvuju članovi Koordinacionog tela za izradu i praćenje sprovođenja Plana implementacije ovog programa i Stručne grupe tog tela, koji su formirani u januaru ove godine. 

Kisić Tepavčević je istakla da program “Garancija za mlade” podrazumeva da mladi dobijaju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili završetka formalnog obrazovanja.

“Program Garancija za mlade se sprovodi u državama članicama EU i to je primer  intervencije u okviru koje se mladima koji su neaktivni i nezaposleni pristupa kroz saradnju različitih sektora i socijalnih partnera, uključujući i organizacije civilnog društva, a u cilju dugoročno održive integracije na tržište rada”, rekla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je rekla da je opšti cilj Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji od 2021. do 2026. godine uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu i da se jedna od mera odnosi i na poboljšanje položaja mladih na tržištu rada.  

“Mladi su osnovni resurs svake zemlje i ulaganje u njih, njihovo obrazovanje, zapošljavanje i napredak, je ulaganje u budućnost”, istakla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je podsetila da je Republika Srbija na ministarskom sastanku Evropska  unija – Zapadni Balkan, koji je održan u julu 2021. godine u Sloveniji, potvrdila Deklaraciju Zapadnog Balkana o održivoj integraciji mladih na tržište rada i da je time i formalno prihvatila da će raditi na postepenom uvođenju “Garancije za mlade”, opredeliti ljudske resurse i finansijska sredstva, formirati multiresorne radne grupe i izraditi Plan implementacije ovog programa do juna  2022. godine.

Prvi korak u postupku pripreme Plana implementacije je uspostavljanje mehanizama za njegovu izradu, kao i za praćenje njegove realizacije, na čijem uspostavljanju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prethodno radilo, navela je Kisić Tepavčević, koja je zahvalila Međunarodnoj organizaciji rada na kontinuiranoj podršci u procesu uspostavljanja ovog programa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *