Još par koraka do ulaganja u infrastrukturu Divčibara

Na sednici Skupštine konačno je usvojen Plan generalne regulacije Divčbara čime su stvoreni preduslovi za najavljena ulaganja države u komunalnu infrastrukturu ove nama najbliže turističke destinacije.

“Sedamdeset godina se toliko nije ulagao ni u Zlatibor ni u Kopaonik koliko mi nameravamo da uložimo u Divčibare“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom otvaranja hotela Crni vrh na Divčibarama, a koji je ujedno i označio početak izgradnje brojnih turističkih kapaciteta.

Od tog trenutka Gradska uprava bila je gotovo zatrpana zahtevima za dozvole za gradnju na Divčibarama dok s druge strane važeći PGR Divčibara nije zadovoljavao potrebe razvoja Divčibara na način kako bi bile očuvane prirodne karakteristike ove destinacije i istovremeno podržan razvoj.

Za razliku od promene plana 2015. godine kada interesovanje za izmene uopšte nije postojalo od strane gradjana, novi plan Divčibara pobudio je pažnju. Na prvi predlog plana burno su reagovala i strukovna udruženja naglasivši da plan nije dobar. Usledila je izmena i nove javne rasprave.

Dok se struka bazirala isključivo na karakteristikama arhitekture i urbanizma zanimljivo je da je više od 80% zahteva gradjana bilo vezano za zahteve za prevodjenje njihovih parcela iz poljoprivrednog u gradjevinsko zemljište. Izmene plana zajedno sa javnim uvidima trajale su dugo pa su za to vreme potrebne dozvole izdavane po jedinom važećem planu, onom ranijem na koji niko prilikom usvajanja nije imao primedbu.

Uz prilično buke plan je sada usvojen, a ključni aspekt same promene plana jeste stvaranje okolnosti za izgradnju komunalne infrastrukture koja Divčibarama nedostaje. Struja, voda i kanalizacija ključni su preduslovi za pravilan razvoj planine i prerastanje u ozbiljnu turističku destinaciju.

“Samo kanalizacija na Divčibarama će da nas košta 3 miliona evra. Uložićemo do kraja 2021, mnogo više od 10 miliona evra, samo potez Mionica – Divčibare, Vajevo – Divčibare u kompletnu infrastrukturu. I više od 10 miliona evra i to ćete moći da vidite u našem planu „Srbija do 2025“, rekao je prilikom posete Divčbarama predsednik Srbije Vučić.

U medjuvremenu država je završila rekonstrukciju puta Krčmar – Divčibare, krenula sa planskim rešenjima i dozvolama za novu trafostanicu, a praktično se čekao samo grad Valjevo sa novim PGR koji bi pedvideo trase za vodovod i kanalizaciju.

“Postojeća primarna kanalizaciona mreža je urađena krajem šezdesetih godina sa ukupnom dužinom oko 3.685 m sa profilima: OK Ø300 ‐ 1190 m, OK Ø250 ‐ 1250 m i OK Ø200 ‐ 1245 m. Kanalizaciona mreža je u lošem stanju a trenutno su u toku radovi na rekonstrukciji glavnog kolektora čiji investitor je Kancelarija za javna ulaganja. Postojeće postrojenje obrade otpadnih voda je izgrađeno u dolini reke Bele Kamenice. Nikada od svoje izgradnje nije bilo u funkciji. Sam objekat je urušen, a deo neprečišćene kanalizacije odlazi u reku. U tehnološkom pogledu postrojenje je koncipirano po tehnologiji koja više nije aktuelna i koja je u sadašnjem trenutku u potpunosti prevaziđena i ekonomski nerentabilna,” naveo je grad u uputstvu projektantu za  projektovanje postrojenja za preradu otpadnih voda na Divčibarama.

Plan sada daje tražena rešenja i pravila što praktično znači da smo značajno bliže najavljenom ulaganju države.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *