Jedan odsto Roma ima fakultetsku diplomu, put do nje težak, ali nije nedostižan

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022.

Dvojezični tekst

U Srbiji je samo jedan odsto Roma steklo visoko obrazovanje, pokazuju podaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na putu do fakulteta Rome čekaju brojne prepreke, od siromaštva, preko diskriminacije, do maloletničkih brakova.

Nizak nivo obrazovanja Roma i Romkinja je velika prepreka da se oni zaposle i uključe u zajednicu. Taj problem je prepoznat i od 2004. godine u Srbiji se sprovodi Program afirmativnih mera pri upisu pripadnika romske nacionalne manjine na visokoškolske ustanove.

Oni koji žele da upišu fakultet pomoću Programa afirmativnih mera moraju da pribave potvrdu da su Romi. Ovaj dokument izdaje Nacionalni savet Roma. Nakon prijave sledi provera podataka i da li kandidat/kandidatkinja zaista ima romsko poreklo. Ako se utvrdi da je sve u redu, na kućnu adresu im se šalje dokument.

Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

Na fakultete Univerziteta u Beogradu 2020. godine su se upisala 33 Roma, te je primetan pad u odnosu na prethodne tri godine, a naročito 2016. godinu kada ih je bilo skoro 50.

Zbog pandemije se stopa napuštanja škole romske dece povećala za 11 odsto, pa se može očekivati da ove brojke nastave da padaju.

Ande Srbija si jekh procento e Rromendar save therdine vučo sikavipe thaj sićope, sikaven e informacije katar Programo Jekhetane Nacijendar palo buhljaripe (UNDP). Po drom džiko fakulteto e Rromen ažućaren butimašće ačhadimata, katar čorrîpe, prdal diskriminacija, džike ciknebršenđe unsurimata.

Cikno nivelo sikavimasko e Rromengo thaj Rromnjengo si baro ačhadipe te von theren bućaripe thaj len kotor ando amalipe. Godova pharipe si pindžardo thaj katar 2004. brš ande Srbija nakhavelpes o Programo afirmativne merengo palo ramosaripe membrurjengo rromane nacionalne minoritetorestar pe vuče sikavne thana.

Kola save kamen te ramosaren o fakulteto ažutimasa katar Programo afirmativne merendar musaj te theren o čačarimasko lil kaj si von Rroma. Kava dokumento inkalel thaj del o Nacionalno konsilo e Rromengo. Talo alavardipe ćerelpes dićhipe informacijengo thaj te o kandidato/kandidatkinja čače inćarel rromano bučumo. Te dićhelpes te si sa sar trubul, pe ćhereski adresa bičhalelpes lenđe o dokumento.

E studenturja save po kava varo či ramosarenpes, čhonpes pe rang-patrin aver kandidaturjenca pala rîndošće thana po budžeto.

Pe fakulteturja katar Univerziteto ando Beogrado ramosardinepe 33 Rroma, dićhelpes peradipe no so sas ande nakhle trin brša, uladimasa pe 2016. brš kana godova đindo sas 50.

Odolaći kaj sas epidemija o nivelo palo mekhlipe thaj ačhadipe sikavimasko thanengo rromane čhavorrengo barjardapes pala 11 procenturja, thaj šaj te ažućarelpes te kala đindurja lundžaren te ciknjarenpes.

Ovaj medijski sadžaj je sufinansiran sredstvima GRADA VALJEVO  u okviru projekta “I MI SMO TU”  za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *